БЕЗ ГЛАВА.

BEZ HLAVY 34 UDEN HOVED 6 ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΙ 1 HEADLESS 8 SIN CABEZA 50 PÄÄTÖN 2 SANS TÊTE 8 SENZA TESTA 3 ZONDER KOP 40 BEZ GŁOWY 21 BEZ HLAVY 2 BREZ GLAVE 2 UTAN HUVUD 9

Предвид информацията, предоставена от титуляря,…

от стомана; без глава

Предвид информацията, предоставена от титуляря, изделието представлява комбинирана шпилка от стомана, поцинкована, без глава с якост на опън под 800МРа.

От единият край резбата е метрична с тъп връх, а от другата завършва с остър връх. По средата между двете резби има разстояние от около 10мм, служещо за ограничаване на завинтването.

Предназначена е за закрепване в дърво.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА БЕЗ ГЛАВА

Предвид информацията, предоставена от титуляря,…

от стомана; без глава

Предвид информацията, предоставена от титуляря, изделието представлява шпилка от стомана, поцинкована, без глава, с якост на опън над 800МРа, резбована по цялата си дължина.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА БЕЗ ГЛАВА

Предвид информацията, предоставена от титуляря,…

от стомана; без глава

Предвид информацията, предоставена от титуляря, изделието представлява шпилка от стомана, поцинкована, без глава с якост на опън под 800МРа, резбована по цялата си дължина.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА БЕЗ ГЛАВА

Предвид информацията, предоставена от титуляря…

Предвид информацията, предоставена от титуляря (анализен сертификат за вида стомана, продуктова декларация за начина на получаване), изделието представлява метален винт без глава, от обикновена въглеродна стомана SWRCH8A, М 5 х 22 мм, с якост на опън по-малка от 800 MPa.

Използва се за закрепване на корнизи за пердета за прозорци

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ БЕЗ ГЛАВА