ВАЛЦОВАН, МЕТАЛ.

VÁLCOVANÉ, KOV 13 ROLLED, METAL 7 LAMINADO, METAL 5 VALSSATTU 4 LAMINÉ, MÉTAL 15 VALJANO, KOVINE 6 HENGERELT, FÉM 3 LAMINATO, METALLI 33 GEWALST, METAAL 17 WALCOWANY, METAL 61 VALCOVANÝ, KOV 2 VALJANA, KOVINA 12 VALSAD 2

Валцован плосък продукт (ламарина) от нелегирана…

от стомана; от неблагородни метали; стомани; алуминиеви сплави;…

Валцован плосък продукт (ламарина) от нелегирана стомана с широчина от 1000 mm и дебелина от 0,14 mm или 0,18 mm.

Изделието е покрито с алуминиево-цинковa сплав AZ30, в която алуминият преобладава. Ламарината се предоставя във вид на рулони.

Ще се използва в строителството – за покриви и фасади на сгради.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ СТОМАНИ АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ ВАЛЦОВАН, МЕТАЛ

Валцован плосък продукт (ламарина) от нелегирана…

от стомана; от неблагородни метали; стомани; нелегирана стомана;…

Валцован плосък продукт (ламарина) от нелегирана стомана с широчина от 1000 mm и дебелина от 0,14 mm.

Изделието е покрито с цинковa сплав чрез горещо поцинковане. Ламарината се предоставя във вид на рулони.

Ще се използва в строителството – за покриви и фасади на сгради.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ СТОМАНИ НЕЛЕГИРАНА СТОМАНА ВАЛЦОВАН, МЕТАЛ

Валцован плосък продукт (ламарина) от стомана…

от неблагородни метали; стомани; валцован, метал

Валцован плосък продукт (ламарина) от стомана с широчина от 1250 мм и дебелина от 0,58 мм. Изделието е покрито с цинково-алуминиево-магнезиева сплав, в която цинкът преобладава тегловно: цинк приблизително 85%; алуминий приблизително 11%, магнезий приблизително 3%.

Ламарината е представена във вид на рула. Ще се използва в строителството - за покриви и фасади на сгради.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ СТОМАНИ ВАЛЦОВАН, МЕТАЛ

Оцветена алуминиева лента с размери: дебелина…

Оцветена алуминиева лента с размери: дебелина 0,18 мм; ширина 16 мм или 25 мм; дължина 1000 м.

След валцуване лентата е покрита с тънък слой боя от двете страни. Представена е във вид на рула и ще се използва за производство на алуминиеви щори.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: АЛУМИНИЙ ЛЕНТА ВАЛЦОВАН, МЕТАЛ