ВОСЪК.

VOSKY 4 WACHS 257 WAXES 35 CERA 5 VAHA 2 CIRE 106 VIASZOK 7 CERE 18 WASSEN 74 WOSKI 15 CERA 1 CEARĂ 1 VOSKY 8 VAX 2

Стоката е представена по формата на бели,…

Стоката е представена по формата на бели, восъкоподобни перлички (beads) и е с температура на прокапване, надвишаваща 40С и вискозитет < 10 Pas.Представена в опаковки от 20 кг. и 25 кг Използва се като емулгатор в хранително-вкусовата промишленост Натриев стеароил 2 лактилат, получен чрез реактивен процес на рафинирани растителни мастни киселини, млечна киселина и натриев хидроксид, последван от охлаждане, пресяване и пакетиране

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: В ТВЪРДА ФОРМА МАСТНИ КИСЕЛИНИ ЕМУЛГАТОРИ ВОСЪК

Стоката е представена под формата на бели,…

Стоката е представена под формата на бели, восъкоподобни перлички (beads) и е с температура на прокапване, надвишаваща 40С и вискозитет < 10 Pas.

Представена в опаковки от 25 кг Използва се като емулгатор, омекотител и пластификатор в хранително-вкусовата промишленост Стоката представлява дестилирани моноглицериди, получени от хидрогенираното палмово масло и глицерин

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: В ТВЪРДА ФОРМА ГЛИЦЕРОЛ ЕМУЛГАТОРИ ВОСЪК

Восъчен препарат с бял цвят, лек блясък,…

бял; смеси; в твърда форма; приготвен; парафин; восък

Восъчен препарат с бял цвят, лек блясък, непрозрачен и в твърда форма, представляващ смес от палмов стеарин, парафин и микрокристален восък.

Предназначен е за производство на свещи. Поставен е в опаковки от 20 kg.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: БЯЛ СМЕСИ В ТВЪРДА ФОРМА ПРИГОТВЕН ПАРАФИН ВОСЪК