ВЪГЛЕВОДОРОДИ.

UHLOVODÍKY 28 KOHLENWASSERSTOFF 180 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 6 HYDROCARBONS 27 HIDROCARBURO 8 HIILIVETY 19 HYDROCARBURE 69 UGLJIKOVODICI 5 SZÉNHIDROGÉNEK 2 IDROCARBURI 56 OGĻŪDEŅRAŽI 12 KOOLWATERSTOFFEN 71 WĘGLOWODORY 22 HIDROCARBURI 17 UHLOVODÍKY 10 OGLJIKOVODIKI 2 KOLVÄTE 5

Съгласно представените данни стоката представлява…

Съгласно представените данни стоката представлява сложен органичен разтворител, съдържащ смес въглеводороди (с преобладаващо тегловно съдържание на ароматни въглеводороди) и добавка от изобутилов алкохол.

Съгласно приложеният информационен лист за безопасност продуктът се използва за разтваряне на природни и синтетични смоли, разреждане и разтваряне на лаково-бояджийска продукция, за обезмасляване и почистване на инструменти и други.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ВЪГЛЕВОДОРОДИ АЛКОХОЛ СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Стоката е прозрачна, безцветна, маслообразна…

Стоката е прозрачна, безцветна, маслообразна течност без мирис. Представлява минерално масло – бяло масло, съдържащо само парафинови и нафтенови въглеводороди.

Няма присъствие на ароматни въглеводороди, добавки, в т.ч. и биодизел. Продуктът се използва върху неасвалтирани и небетонирани пътни настилки, по които има трафик, с цел контрол на запрашаването.

Стоката е представена в бидони.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ БЕЗЦВЕТЕН ВЪГЛЕВОДОРОДИ НЕФТЕНИ МАСЛА ТЕЖКИ МАСЛА