В ОБЕМ.

VE VELKÉM MNOŽSTVÍ/VOLNĚ 17 LØST 115 IN LOSER FORM 2 IN BULK 274 A GRANEL 47 MASSATAVARANA 4 EN VRAC 129 U RASUTOM STANJU 4 ÖMLESZTVE 2 ALLA RINFUSA 2 LIELĀ MASĀ 2 IN LOSSE VORM 7 LUZEM 8 A GRANEL 40 ÎN VRAC 5 VOĽNE LOŽENÉ 2 V RAZSUTEM STANJU 1

Съгласно предоставена информация от титуляря,…

в твърда форма; сив; в чували; в обем; естествен; каолин

Съгласно предоставена информация от титуляря, продуктът се охарактеризира като калциниран каолин.

Получен е чрез изпичане на каолина при висока температура, без добавка на други материали. Представен е под формата на малки сиви камъчета с неправилна форма, в насипно състояние, или в големи чували.

Използва се в порцелано-фаянсовата и електрокерамичната промишленост.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: В ТВЪРДА ФОРМА СИВ В ЧУВАЛИ В ОБЕМ ЕСТЕСТВЕН КАОЛИН