В ЧУВАЛИ.

Съгласно предоставена информация от титуляря,…

в твърда форма; сив; в чували; в обем; естествен; каолин

Съгласно предоставена информация от титуляря, продуктът се охарактеризира като калциниран каолин.

Получен е чрез изпичане на каолина при висока температура, без добавка на други материали. Представен е под формата на малки сиви камъчета с неправилна форма, в насипно състояние, или в големи чували.

Използва се в порцелано-фаянсовата и електрокерамичната промишленост.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: В ТВЪРДА ФОРМА СИВ В ЧУВАЛИ В ОБЕМ ЕСТЕСТВЕН КАОЛИН

Съгласно предоставените от титуляря данни,…

обелен; в чували; фъстъкобелен; в чували; фъстък

Съгласно предоставените от титуляря данни, стоката представлява фъстъци, без черупки и с премахнати чрез бланширане червени люспи.

Предназначена е за използване като фураж и е представена в директни опаковки, превишаващи 1000 кг.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОБЕЛЕН В ЧУВАЛИ ФЪСТЪК