ГАЗ.

Refrigerant Gas R404A (фреон), смес от 1,1,1-TRIFLUOROETHANE…

Refrigerant Gas R404A (фреон), смес от 1,1,1-TRIFLUOROETHANE (R143a), PENTAFLUOROETHANE (R125) и 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (R134a) с концентрации съответно 52%/44%/4%.

Номер по списъка на ООН:UN3337, в метални бутилки по 13.6 кг.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМЕСИ ГАЗ ЗА ОХЛАЖДАНЕ