ГОРЕЩО ВАЛЦОВАН.

VÁLCOVANÉ ZA TEPLA 2 ΕΛΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 HOT ROLLED 12 LAMINADO EN CALIENTE 14 LAMINÉ À CHAUD 5 MELEGEN HENGERELT 8 LAMINATO A CALDO 7 KARŠTAI VALCUOTI 1 KARSTI VELMĒTS 1 WARM GEWALST 9 WALCOWANY NA GORĄCO 55 LAMINAT LA CALD 1 VALCOVANÝ ZA TEPLA 11 VROČE VALJANA 8 VARMVALSAD 56

Горещовалцован продукт, изработен от нелегирана…

Горещовалцован продукт, изработен от нелегирана стомана, различна от инструменталната стомана, представен на листове.

Размерите на листовете са: Дебелина от 30 до 80 mm Широчина от 1500 до 2000 mm Дължина от 4200 до 5700 mm Съгласно представеното описание и данните от техническите документи (анализен сертификат и техническа спецификация), стоката е преминала през следните обработки – каляване на метала (normalized), бластиране на повърхността до получаване на гладка и равна повърхност (shot-blasted) и грундиране с цинков силикат за защита от ръжда (primer-painted).

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ МЕТАЛЕН ЛИСТ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАН НЕЛЕГИРАНА СТОМАНА