ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ.

Комплект кабели за моторни превозни средства.…

автомобили; кабели; фасунги; за електрически вериги; с контакт;…

Комплект кабели за моторни превозни средства. Състои се от два изолирани кабела, обвити в обща изолационна обвивка, със специфичен конектор с пластмасов корпус от едната страна и метални конектори тип “crimp” от другата страна (виж снимката).

Изделието се използва в моторни превозни средства и е предназначено за връзка с високотемпературен сензор за измерване на температурата на изгорели газове за автомобили.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: АВТОМОБИЛИ КАБЕЛИ ФАСУНГИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ С КОНТАКТ ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Медна тел със стъклофибърна електроизолация.…

Медна тел със стъклофибърна електроизолация. Диаметърът на медното жило е 1.25 mm, а общият диаметър на проводника е 1.5 mm.

Изделието се вгражда в предпазни приспособления на отопплителни и готварски печки и работи при напрежения непревищаващи 1.98 mV.

Представено е без принадлежности за свързване, навито на макара.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ МЕД КАБЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Медна тел със стъклофибърна електроизолация.…

Медна тел със стъклофибърна електроизолация. Диаметърът на медното жило е 1 mm, а общия диаметър на проводника е 1.25 mm.

Изделието се вгражда в предпазни приспособления на отоплителни и готварски печки и работи при напрежения, непревишаващи 1.98 mV.

Представено е без принадлежности за свързване, навито на макара.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТ МЕД КАБЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Кабел от оптични влакна с накрайник за свързване…

с конектор; кабел от оптични влакна; изолирани електрически проводници

Кабел от оптични влакна с накрайник за свързване - т.нар. Pigtail SC/APC

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: С КОНЕКТОР КАБЕЛ ОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Оптичен кабел GYXTC8S, с носещо въже.

Оптичен кабел GYXTC8S, с носещо въже.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАБЕЛ ОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Многотубов оптичен кабел GYFTY.

кабел от оптични влакна; изолирани електрически проводници

Многотубов оптичен кабел GYFTY.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАБЕЛ ОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Кабел от оптични влакна GYXTY, с две стоманени…

кабел от оптични влакна; изолирани електрически проводници

Кабел от оптични влакна GYXTY, с две стоманени носещи въжета.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАБЕЛ ОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Оптичен кабел GYFTS, армиран.

кабел от оптични влакна; изолирани електрически проводници

Оптичен кабел GYFTS, армиран.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАБЕЛ ОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Оптичен кабел FTTH, с носач

кабел от оптични влакна; изолирани електрически проводници

Оптичен кабел FTTH, с носач

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАБЕЛ ОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Коаксиалeн кабел RG-11U/M, с носещо въже.

Коаксиалeн кабел RG-11U/M, с носещо въже.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАБЕЛИ КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ