ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСФОРМАТОР.

Ламели, демонтирани от магнитопроводи на…

легирани стомани; части за машини; електрически трансформатор

Ламели, демонтирани от магнитопроводи на електрически трансформатори, изработени от електротехническа силициева стомана, с дължина, превишаваща 500 мм и дебелина, превишаваща 0.16 мм.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЛЕГИРАНИ СТОМАНИ ЧАСТИ ЗА МАШИНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСФОРМАТОР