ЗА ДАННИ.

PRO DATA 25 TIL DATA 2 FOR DATA 58 POUR DONNÉES 6 ADATOKHOZ 1 PER DATI 1 VOOR GEGEVENS 89 NA DANE 9 PENTRU DATE 8 ZA PODATKE 1 FÖR DATA 3

Дисков масив за съхранение на данни с обем…

Дисков масив за съхранение на данни с обем 144TB. Състои се от двойка Linux сървъри, служещи за управление на масива и 72 броя твърди диска (с по 1 или 2 TB обем) за монтиране на рак.

Служи за съхранение на мултимедийни данни и осигурява достъп до тези данни посредством IP мрежа.

Поддържа едновременно NAS и SAN технологии за достъп до ISCSI, CIFS, NFS, HTTP и FTP файлове.

Интерфейси: 2бр. Chelsio dual port 10GigE TOE, InfiniBand, IPMI, RS-232.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ДАННИ ДИСКОВИ ЗАПАМЕТЯВАЩИ ЕДИНИЦИ