ЗА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ.

PRO MOTORY S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM 5 FÜR VERBRENNUNGSMOTOREN 25 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 1 FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES 7 PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 8 POUR MOTEUR À PISTON 13 BELSŐ ÉGÉSŰ MOTOROKHOZ 2 VOOR INTERNE VERBRANDINGSMOTOREN 4 DO SILNIKÓW ZE SPALANIEM WEWNĘTRZ. 7

Каталитически филтър - преобразувател на…

Каталитически филтър - преобразувател на гориво "ФКПТ-Д ЕКОЛАЙФ" за дизелови двигатели с вътрешно горене.

Монтира се в захранващата система между филтъра за очистване на дизеловото гориво и горивната помпа за високо налягане.

Предназначен е за каталитична обработка на дизеловото гориво преди изгарянето му в цилиндрите на двигателя, като по този начин намалява разхода на гориво, повишава компресията на двигателя и намалява токсичността на отработените газове.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ ЗА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ФИЛТРИ ЗА ТЕЧНОСТИ ЗА ГОРИВА

Каталитически филтър - преобразувател на…

Каталитически филтър - преобразувател на гориво "ФКПТ-Б ЕКОЛАЙФ" за бензинови двигатели с вътрешно горене.

Монтира се в захранващата система между горивната помпа и карбуратора или инжекциона. Предназначен е за каталитична обработка на бензина преди изгарянето му в цилиндрите на двигателя, като по този начин намалява разхода на гориво, повишава компресията на двигателя и намалява токсичността на отработените газове.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ФИЛТРИ ЗА ТЕЧНОСТИ ЗА ГОРИВА