ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ.

Продукт, представляващ плоско цилиндрично…

Продукт, представляващ плоско цилиндрично тяло с отвор за ортопедиченн винт в центъра си. Предназначен е за остеосинтеза при пациенти с намалена костна плътност.

Изделието е изработено от много твърда сплав на медицинска стомана 316L. Външен диаметър - 10мм.

Вътрешен диаметър - 5мм. Дебелина - 1.3мм Продуктът се монтира в тялото с помощта на специални екстракорпурални инструменти, които позволяват прецизно поставяне на системата през малък оперативен разрез.

При вноса е в нестерилна опакова. Маркиран е с номер и следователно е проследим на всички етапи на производството и разпространението.

Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА ИМПЛАНТИ

Продукт, представляващ плоско цилиндрично…

Продукт, представляващ плоско цилиндрично тяло с отвор за ортопедиченн винт в центъра си. Предназначен е за остеосинтеза при пациенти с намалена костна плътност.

Изделието е изработено от много твърда титаниева сплав. Външен диаметър-10мм. Вътрешен диаметър-5мм.

Дебелина - 1.3мм Продуктът се монтира в тялото с помощта на специални екстракорпурални инструменти, които позволяват прецизно поставяне на системата през малък оперативен разрез.

При вноса е в нестерилна опакова. Маркиран е с номер и следователно е проследим на всички етапи на производството и разпространението.

Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА ИМПЛАНТИ

Продукт, представляващ асиметрично цилиндричноподобно…

Продукт, представляващ асиметрично цилиндричноподобно тяло, състоящо се от права част (тяло) и закривена част (глава).

Предназначен е за интрамедуларна остеосинтеза при фрактури основно при деца. Изделието е изработено от много еластична титаниева сплав, с дължина 440мм.

Диаметър на продукта от 2.0 до 4.0мм. Продуктът се монтира в тялото с помощта на специални екстракорпурални инструменти, които позволяват прецизно поставяне на системата през малък оперативен разрез.

При вноса е в нестерилна опакова. Маркиран е с номер и следователно е проследим на всички етапи на производството и разпространението.

Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА ИМПЛАНТИ

Продукт, представляващ плоско цилиндрично…

Продукт, представляващ плоско цилиндрично тяло с отвор за ортопедиченн винт в центъра си. Предназначен е за остеосинтеза при пациенти с намалена костна плътност.

Изделието е изработено от много твърда титаниева сплав. Външен диаметър - 13мм. Вътрешен диаметър - 7мм.

Дебелина - 1.5мм Продуктът се монтира в тялото с помощта на специални екстракорпурални инструменти, които позволяват прецизно поставяне на системата през малък оперативен разрез.

При вноса е в нестерилна опакова. Маркиран е с номер и следователно е проследим на всички етапи на производството и разпространението.

Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА ИМПЛАНТИ

Продукт, представляващ плоско цилиндрично…

Продукт, представляващ плоско цилиндрично тяло с отвор за ортопедиченн винт в центъра си. Предназначен е за остеосинтеза при пациенти с намалена костна плътност.

Изделието е изработено от много твърда сплав на медицинска стомана 316L. Външен диаметър-13мм.

Вътрешен диаметър-7мм. Дебелина - 1.5мм Продуктът се монтира в тялото с помощта на специални екстракорпурални инструменти, които позволяват прецизно поставяне на системата през малък оперативен разрез.

При вноса е в нестерилна опакова. Маркиран е с номер и следователно е проследим на всички етапи на производството и разпространението.

Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА ИМПЛАНТИ

Продуктът представлява ортопедична имплантируема…

Продуктът представлява ортопедична имплантируема система за лечение на фрактури на петната кост.

Състои се от следните компоненти: -Ортопедична заключваща плака, представляващa пластина с неправилна форма, съответстваща на анатомията на петната кост.

По продължение на плаката има отвори с нарязана резба в тях за поставяне на заключващи ортопедични винтове.

Продуктът има 15 отвора за поставяне на винтове има ляв и десен вариант. Плаката може да се контурира допълнително. - Ортопедичен заключващ кортикален самонарязващ винт, представляващ цилиндрично тяло с резба и връх със специално изработен дизаин, позволяващ нарязването на резба в плътна ортикална кост.

Изделието има глава покрита изцяло с резба чрез която се прикрепя статично към плаки тип 3.5мм заключващи.

Стеблото на винта е покрито изцяло с резба с диаметър от 3.5мм. Изделието е с дължина между 10 и 80мм. - Ортопедичен заключващ спонгиозен винт с цяла резба, представляващ цилиндрично тяло със специална резба за прикрепяне към гъбесто костно вещество.

Изделието има глава покрита изцяло с резба чрез която се прикрепя статично към плаки тип 3.5мм заключващи.

Тя има шестоъгълно гнездо 2.5мм. Винтът е със стебло покрито изцяло с резба с диаметър от 3.5мм.

Продуктът е с дължина между 25 и 60мм. Системата се монтира в тялото с помощта на специални инструменти, които позволяват прецизно поставяне.

Представена е в нестерилна опаковка. Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Маркиран е с номер и е проследим на всички етапи на производство и разпространение. Всички части на системата са изработени от медицинска стомана 316L.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА ИМПЛАНТИ

Продуктът представлява ортопедична имплантируема…

Продуктът представлява ортопедична имплантируема система за лечение на фрактури на дългите тръбести кости.

Състои се от следните компоненти: - Ортопедична плака, представляваща права пластина с форма на правоъгълен паралепипед.

По продължение на пластината има овални динамично компресивни отвори за поставяне на ортопедични винтове.

Продуктът е с дължина от 2 до 12 отвора (от 25 до 145мм). Ширината на тялото е 10мм. Дебелината на плаката е 3.5мм.

Разстоянието между отворите е 12мм. - Ортопедичен кортикален самонарязващ винт, представляващ цилиндрично тяло с резба и връх със специално изработен дизаин, позволяващ нарязването на резба в плътна кортикална кост.

Диаметърът на резбата е 3.5мм. Изделието е с дължина между 10 и 50мм. - Ортопедичен спонгиозен винт с цяла резба, представляващ цилиндрично тяло със специална дълбока резба по цялото продулжение на тялото, предназначена за фиксиране в спонгиозно костно вещество.

Диаметърът на резбата е 3.5мм. Главата има шестоъгълно гнездо 2.5мм. Изделието е с дължина между 10 и 60мм. - Ортопедичен спонгиозен винт с частична резба, представляващ цилиндрично тяло със специална дълбока резба на върха на тялото, предназначена за фиксиране в спонгиозно костно вещество.

Винтът е специално проектиран да създава компресия между фрагментите. Продуктът има стебло с външен диаметър 2.4мм, сърцевина с външен диаметър от 1.9мм и глава с диаметър 6.0мм.

Диаметърът на резбата е 4.0мм. Изделието е с дължина между 10 и 80мм. Системата се монтира в тялото с помощта на специални инструменти, които позволяват прецизно поставяне.

Представена е в нестерилна опаковка. Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Маркиран е с номер и е проследим на всички етапи на производство и разпространение. Всички части на системата са изработени от медицинска стомана 316L.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА ИМПЛАНТИ

Продуктът представлява ортопедична имплантируема…

Продуктът представлява ортопедична имплантируема система за лечение на фрактури на фалангите на пръстите на ръцете и ходилата.

Състои се от следните компоненти: -Ортопедична плака, представляващa пластина с неправилна форма състояща се от права част с различна дължина, наречена "тяло" и "глава".

По продължение на тялото и главата има отвори за поставяне на ортопедични винтове. Плаката е специално анатомично проектирана за стави на фалангите.

Продуктът е с Т или L-образна "глава" с 2 отвора за поставяне на винтове и "тяло" с дължина от 2-3 отвора.

Ширината на тялото е 7мм. Дебелината на плаката е 1.2мм. Разстоянието между отворите е 8мм. - Ортопедичен кортикален самонарязващ винт, представляващ цилиндрично тяло с резба, с дължина между 6 и 40мм.

Продуктът има стебло с външен диаметър от 1.9мм и глава с диаметър 5мм. Главата има шестоъгълно гнездо 2.5мм.

Стеблото е изцяло покрито с резба с диаметър 2.7мм. Системата се монтира в тялото с помощта на специални инструменти, които позволяват прецизно поставяне.

Представена е в нестерилна опаковка. Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Маркиран е с номер и е проследим на всички етапи на производство и разпространение. Всички части на системата са изработени от медицинска стомана 316L.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА ИМПЛАНТИ

Продуктът представлява ортопедична имплантируема…

Продуктът представлява ортопедична имплантируема система за лечение на фрактури на фалангите на пръстите на ръцете и ходилата.

Състои се от следните компоненти: - Ортопедична плака, представляващa права пластина с форма на правоъгълен паралепипед с изрезки от двете страни, позволяващи допълнително странично контуриране.

По продължение на пластината има отвори за поставяне на ортопедични винтове. Продуктът е предназначен за използване при фрактури изискващи индивидуално моделиране на остеосинтезния материал във всички равнини.

Продуктът има дължина от 5 до 24 отвора (от 40 до 192мм). Ширината на плаката е 8.0мм. Дебелината на плаката е 3.1 и 2.7мм.

Разстоянието между отворите е 8.0мм - Ортопедичен кортикален самонарязващ винт, представляващ цилиндрично тяло с резба, с дължина между 6 и 40мм.

Продуктът има стебло с външен диаметър от 1.9мм и глава с диаметър 5мм. Главата има шестоъгълно гнездо 2.5мм.

Стеблото е изцяло покрито с резба с диаметър 2.7мм. Системата се монтира в тялото с помощта на специални инструменти, които позволяват прецизно поставяне.

Представена е в нестерилна опаковка. Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Маркиран е с номер и е проследим на всички етапи на производство и разпространение. Всички части на системата са изработени от медицинска стомана 316L.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА ИМПЛАНТИ

Продуктът представлява ортопедична имплантируема…

Продуктът представлява ортопедична имплантируема система за лечение на фрактури на петната кост.

Състои се от следните компоненти: - Ортопедична плака, представляваща пластина с неправилна форма, съответстваща на анатомията на петната кост.

По продължение на плаката има отвори за поставяне на ортопедични винтове. Продуктът е с 14 отвора за поставяне на винтове.

Плаката може да се контурира допълнително. - Ортопедичен кортикален самонарязващ винт, представляващ цилиндрично тяло с резба и връх със специално изработен дизаин, позволяващ нарязването на резба в плътна кортикална кост.

Диаметърът на резбата е 3.5мм. Изделието има дължина между 10 и 50мм. - Ортопедичен спонгиозен винт с цяла резба, представляващ цилиндрично тяло със специална дълбока резба по цялото продулжение на тялото, предназначена за фиксиране в спонгиозно костно вещество.

Диаметъра на резбата е 3.5мм. Главата има шестоъгълно гнездо 2.5мм. Изделието е с дължина между 10 и 60мм. - Ортопедичен спонгиозен винт с частична резба, представляващ цилиндрично тяло със специална дълбока резба на върха на тялото, предназначена за фиксиране в спонгиозно костно вещество.

Винта е специално проектиран да създава компресия между фрагментите. Продуктът има стебло с външен диаметър 2.4мм, сърцевина с външен диаметър от 1.9мм и глава с диаметър 6.0мм.

Диаметърът на резбата е 4.0мм. Изделието е с дължина между 10 и 80мм. Системата се монтира в тялото с помощта на специални инструменти, които позволяват прецизно поставяне.

Представена е в нестерилна опаковка. Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Маркиран е с номер и е проследим на всички етапи на производство и разпространение. Всички части на системата са изработени от медицинска стомана 316L.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА ИМПЛАНТИ