ЗА ОХЛАЖДАНЕ.

K CHLAZENÍ 49 ZUR KÜHLUNG 145 ΓΙΑ ΨΥΞΗ 4 FOR COOLING 90 PARA ENFRIAMIENTO 3 JAHUTAMISE JAOKS 1 JÄÄHDYTYKSEEN 5 POUR REFROIDISSEMENT 25 HŰTÉSHEZ 16 PER RAFFREDDARE 2 VOOR AFKOELING 40 DO CHŁODZENIA 65 PENTRU RĂCIRE 3 NA CHLADENIE 12 ZA HLAJENJE 3 FÖR NEDKYLNING 2

Refrigerant Gas R404A (фреон), смес от 1,1,1-TRIFLUOROETHANE…

Refrigerant Gas R404A (фреон), смес от 1,1,1-TRIFLUOROETHANE (R143a), PENTAFLUOROETHANE (R125) и 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (R134a) с концентрации съответно 52%/44%/4%.

Номер по списъка на ООН:UN3337, в метални бутилки по 13.6 кг.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМЕСИ ГАЗ ЗА ОХЛАЖДАНЕ

Леден компрес. Представлява пакет /торбичка/,…

Леден компрес. Представлява пакет /торбичка/, съдържащ два вакуумирани компонента. При натиск на определено място те се смесват, в следствие на което протича химична реакция, пораждаща силно охлаждане на пакетът.

Предназначен за външна употреба при: синини и подутини в резултат на внезапен удар, при силна болка в резултат на изгаряния и др.

Предназначен е за еднократна употреба.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВОДА ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ЗА ОХЛАЖДАНЕ