ЗА ПЕЧАТАНЕ.

PRO TISK 57 ZUM DRUCKEN 78 FOR PRINTING 110 PARA IMPRESION 4 PAINANTAAN 2 POUR L'IMPRESSION 16 NYOMTATÁSHOZ 5 PER STAMPA 50 DRUKĀŠANAI 1 VOOR HET DRUKKEN 65 DO DRUKOWANIA 15 PENTRU IMPRIMARE TIPĂRIRE 2 NA TLAČ 1 ZA TISKANJE 26 FÖR TRYCKNING 2

Транспарентно кинеграмно полиестерно фолио…

Транспарентно кинеграмно полиестерно фолио с напечатани дифракционни оптически вариращи елементи.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ ПЛАСТМАСИ С НАПЕЧАТАН ДЕСЕН ФОЛИО ЗА ПЕЧАТАНЕ ФОЛИО ЗА ПЕЧАТАНЕ ЧРЕЗ ЩАМПОВАНЕ

Пластмасова касета, пълна с мастило на водна…

Пластмасова касета, пълна с мастило на водна и пигментна основа. Касетата е със специфичен дизайн и с електронен чип и се поставя в конкретни модели мастилено-струйни принтери.

Функцията на електронния чип е да предава информация към принтера относно количеството мастило в касетата, дали е правилно позиционирана, дали е сложена в коректния модел.

Касетата е без печатаща глава. Размерите на касетата са приблизително 66 х 48 х 18 mm. Продуктът е опакован в цветна картонена опаковка, предназначена за продажба на дребно.

Върху опаковката са изброени моделите принтери, за които е подходяща касетата.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАСТИЛА ПЪЛНЕН ПАТРОН, ПЪЛНИТЕЛ МАСТИЛЕНО-СТРУЙНИ ПРИНТЕРИ ПЪЛНИТЕЛ С МАСТИЛО КАСЕТИ ЗА ПЕЧАТАНЕ

КАРТОН, ВИДИМО ИЗБЕЛЕН ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ. ПОВЪРХНОСТИТЕ…

КАРТОН, ВИДИМО ИЗБЕЛЕН ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ. ПОВЪРХНОСТИТЕ СА ИЗГЛАДЕНИ, КАТО ЕДНАТА Е МАТОВА, ДРУГАТА ПОЛУЛЪСКАВА.

СЪГЛАСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЛАБОРАТОРНАТА ЕКСПЕРТИЗА, КАРТОНЪТ СЪДЪРЖА ГЛАВНО ИЗБЕЛЕНИ ВЛАКНА ПОЛУЧЕНИ ПО ХИМИКО-МЕХАНИЧЕН СПОСОБ (57%), С ТЕГЛО НА КВАДРАТЕН МЕТЪР150 g/m2, РАЗЛИЧЕН ОТ КАРТОНИТЕ ОЦВЕТЕНИ В МАСАТА СИ, ИЗБЕЛЕН СЪС СТЕПЕН НА БЕЛОТА ПОВЕЧЕ ОТ 60%, С ДЕБЕЛИНА 302 µm И ПЕПЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 12,1 %.

КАРТОНЪТ Е С МНОГОСЛОЙНА СТРУКТУРА И Е ПОКРИТ ДВУСТРАННО С НЕОРГАНИЧНО ВЕЩЕСТВО. ПРЕДСТАВЕН Е НА ФОРМАТ 70/100 ЛИСТ.

ИЗДЕЛИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОПАКОВАНЕ И ПЕЧАТ.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОКРИТ ХАРТИЯ КАРТОН МНОГОПЛАСТОВ ЗА ОПАКОВКА НА СТОКИ КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ ЗА ПЕЧАТАНЕ

Система за персонализация на карти, състояща…

Система за персонализация на карти, състояща се от следните елементи: - Автоматична машина за обработка на информацията, чиито монитор е изведен на външна конзола, а корпусът е поставен в един от останалите елементи; - Модул за запис и прочит на ванни върху/от магнитната писта на картата; - Ембосиращ модул за релефен печат; - Модул за индент печат; - Модул за лазерно гравиране; - Модул за полагане на холографски ламинат; - Модул за лепене на готовите карти върху форма /хартиен лист с напечатани данни - например информация за получателя и др./; - Модул за сгъване и поставяне в плик.

Картата - заготовка преминава последователно през всички модули, дори и случаите, когато някой от тях е дезактивиран.

В този случай дезактивираният модул не обработва преминаващата през него карта. Служи за издаване на банкови карти, карти за идентификация и др.

Тарифното класиране се отнася за цялата система от модули, представена във вида, в който е описана по-горе.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМАРТ КАРТИ ЗА ПЕЧАТАНЕ