ЗА ПОВДИГАНЕ.

Манипулатор (промишлен робот) за изваждане…

машини; за технически цели; машини за преместване на товари;…

Манипулатор (промишлен робот) за изваждане на готови отливки от хоризонтални машини за леене под високо налягане на алуминиеви сплави със затварящо усилие от 50 до 130 т.

Тегло на изважданата отливка: до 1.5 кг Опаковка: нестандартен дървен палет.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ МАШИНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ РОБОТИ ЗА ПОВДИГАНЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Манипулатор (промишлен робот) за изваждане…

машини; за технически цели; машини за преместване на товари;…

Манипулатор (промишлен робот) за изваждане на готови отливки от хоризонтални машини за леене под високо налягане на алуминиеви сплави със затварящо усилие от 210 до 380 т.

Мин. Време за изпълнение на един цикъл на празен ход – 7,0 сек. Време за изваждане на детайла – 3,2 сек Макс. консумация на сгъстен въздух – 270 л/мин Тегло на изважданата отливка: до 5кг Опаковка: нестандартен дървен палет.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ МАШИНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ РОБОТИ ЗА ПОВДИГАНЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Манипулатор (промишлен робот) за изваждане…

машини; за технически цели; машини за преместване на товари;…

Манипулатор (промишлен робот) за изваждане на готови отливки от хоризонтални машини за леене под високо налягане на алуминиеви сплави със затварящо усилие от 640 до 1050 т.

Мин. Време за изпълнение на един цикъл на празен ход –11 сек. Време за изваждане на детайла – 7.5 сек Макс. консумация на сгъстен въздух – 70 л/мин Тегло на изважданата отливка: до 20 кг Опаковка: нестандартен дървен палет.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ МАШИНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ РОБОТИ ЗА ПОВДИГАНЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Екстрактор (промишлен робот) със 6 степени…

машини; за технически цели; машини за преместване на товари;…

Екстрактор (промишлен робот) със 6 степени на свобода за изваждане на готови отливки от хоризонтални машини за леене под високо налягане на алуминиеви сплави със затварящо усилие от 500 до 830 т.

Време за изваждане на детайла – 7.2 сек Макс. консумация на сгъстен въздух – 3,5 л/мин Тегло на изважданата отливка: 10 кг/ макс 15 кг Опаковка: нестандартен дървен палет.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ МАШИНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ РОБОТИ ЗА ПОВДИГАНЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Екстрактор (промишлен робот) със 6 степени…

Екстрактор (промишлен робот) със 6 степени на свобода за изваждане на готови отливки от хоризонтални машини за леене под високо налягане на алуминиеви сплави със затварящо усилие от 830 до 1900 т.

Време за изваждане на детайла – 9,5 сек Макс. консумация на сгъстен въздух – 5 л/мин Тегло на изважданата отливка: 12 кг/ макс 50 кг Опаковка: нестандартен дървен палет.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ МАШИНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ РОБОТИ ЗА ПОВДИГАНЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Манипулатор (промишлен робот) за захранване…

машини; за технически цели; машини за преместване на товари;…

Манипулатор (промишлен робот) за захранване с разтопен метал на машини за хоризонтално леене под високо налягане на алуминиеви сплави със затварящо усилие от 640 до 1050 т.

Тегло на дозиращия метал: до 20 кг Опаковка: нестандартен дървен палет.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ МАШИНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ РОБОТИ ЗА ПОВДИГАНЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Манипулатор (промишлен робот) за изваждане…

машини; за технически цели; машини за преместване на товари;…

Манипулатор (промишлен робот) за изваждане и сепариране на готови отливки от хоризонтални машини за леене под високо налягане на алуминиеви сплави със затварящо усилие от 50 до 125 т.

Тегло на изваждащата отливка: до 1,5 кг Опаковка: нестандартен дървен палет.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ МАШИНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ РОБОТИ ЗА ПОВДИГАНЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Манипулатор (промишлен робот) за захранване…

Манипулатор (промишлен робот) за захранване с разтопен метал на машини за хоризонтално леене под високо налягане на алуминиеви сплави със затварящо усилие от 380 до 830 т.

Хоризонтален ход – 2450 мм; Макс. хоризонтална скорост – 0.8 м/сек. Вертикален ход – 13500 мм; Макс. вертикална скорост – 0.4 м/сек.

Ъгъл на завъртане на лъжицата – (+/-) 60 градуса Мин. Време за един цикъл на празен ход – 25 сек.

Тегло на дозирания метал: до 10 кг. Опаковка: нестандартен дървен палет.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ МАШИНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ РОБОТИ ЗА ПОВДИГАНЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Манипулатор (промишлен робот) за захранване…

машини; за технически цели; машини за преместване на товари;…

Манипулатор (промишлен робот) за захранване с разтопен метал на машини за хоризонтално леене под високо налягане на алуминиеви сплави със затварящо усилие от 1100 до 2500 (3500) т.

Тегло на дозиращия метал: до 40 кг Опаковка: нестандартен дървен палет.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ МАШИНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ РОБОТИ ЗА ПОВДИГАНЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Манипулатор (промишлен робот) с три степени…

машини; за технически цели; машини за преместване на товари;…

Манипулатор (промишлен робот) с три степени на свобода за дозиране и захранване с разтопен метал на машини за хоризонтално леене под високо налягане на алуминиеви сплави със затварящо усилие ( 130-380 т.) Брой цикли на празен ход за 1 час – 220 бр.

Точност на дозиране – (+/-) 2% Макс. хоризонтален ход – 2400 мм Макс. вертикален ход – 550 мм Макс. тегло на дозирания метал (при намалена скорост) - 4,5 кг

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ МАШИНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТОВАРИ РОБОТИ ЗА ПОВДИГАНЕ ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ