ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЧВАТА.

PRO ZLEPŠENÍ PŮDY 4 FÜR DIE BODENVERBESSERUNG 3 ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 2 FOR SOIL IMPROVEMENT 7 PARA ENRIQUECIMIENTO DEL SUELO 1 POUR L'ENRICHISSEMENT DE LA TERRE 1 TALAJJAVÍTÁSHOZ 1 DIRVOS PAGERINIMUI 2 AUGSNES UZLABOŠANAI 5 VOOR BODEMVERBETERING 9 DO ULEPSZANIA ZIEMI 3 PARA MELHORAMENTO DE SOLO 1 ZA IZBOLJŠANJE ZEMLJE 1

Микробиален продукт - хранителна добавка…

Микробиален продукт - хранителна добавка за растения, съдържаща полезна ризосферна микрофлора и млечен протеин.

В състава му са включени 5 щама от три бактериални вида - Bacillus megaterium, Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, като числеността на микроорганизмите е 100 000 000 кл/гр.

Получаването на бактериите става по биотехнологичен метод, гарантиращ чистотата и качеството на микробиалния продукт.

Същият се добавя към стандартни неорганични торове за растения. Предназначението му е да спомогне за развитието на мощна коренова система при растенията и от там да доведе до подобряване на храненето и растежа на растенията.

Продуктът е разфасован по 1 кг и е опакован с алуминиево фолио.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРИГОТВЕН ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ БАКТЕРИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЧВАТА