ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ.

Кабел, неснабден с части за свързване, предназначен…

Кабел, неснабден с части за свързване, предназначен за телекомуникационни мрежи - LAN cable FTP Cat5E.

Съставен от 4 двойки изолирани проводници и заземяващ проводник, за напрежение непревишаващо 80 V.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАБЕЛИ МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Кабел, неснабден с части за свързване, предназначен…

Кабел, неснабден с части за свързване, предназначен за телекомуникационни мрежи - LAN cable FTP/М Cat5E.

Съставен от 4 двойки изолирани проводници, заземяващ проводник и носещо въже, за напрежение непревишаващо 80 V.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАБЕЛИ МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Кабел, неснабден с части за свързване, предназначен…

Кабел, неснабден с части за свързване, предназначен за телекомуникационни мрежи - LAN cable UTP Cat5E.

Съставен от 4 двойки изолирани проводници, за напрежение непревишаващо 80 V.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАБЕЛИ МРЕЖИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ИЗОЛИРАН ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ