ЗА ПРОЗОРЦИ.

PRO OKNA 17 FÜR FENSTER 79 ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 2 FOR WINDOWS 41 PARA VENTANAS 2 POUR FENÊTRES 30 ABLAKOKRA 1 PER FINESTRE 1 LOGIEM 1 VOOR VENSTERS 20 DO OKIEN 35 PENTRU FERESTRE 2 NA OKNÁ 8 ZA OKNA 1 FÖR FÖNSTER 12

Съгласно представените данни стоката представлява…

Съгласно представените данни стоката представлява естествена глина от групата на алумосиликатите, химически активирана чрез киселинна активация със солна киселина, с цел повишаване на адсорбционната способност, под формата на сферични гранули с размер 1.5-2.0 мм.

Представена е насипно. Използва се като адсорбент за стъклопакети.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ИЗСУШАВАНЕ ГЛИНИ КАТО ГРАНУЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ ЕСТЕСТВЕН АКТИВИЗИРАН

Препарат против изпотяване на стъкла, под…

Препарат против изпотяване на стъкла, под формата на спрей със специфичен мирис. Същият съдържа етанол, поли(диметилсилоксан) и др.

Продуктът е представен в потребителска опаковка, пригодена за продажба на дребно - аерозолен флакон (450 ml).

Арт. № 52397.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО ПРИГОТВЕН СТЪКЛО СПРЕЙОВЕ ЗА ПРОЗОРЦИ

Препаратът представлява бистра, синя, прозрачна…

Препаратът представлява бистра, синя, прозрачна течност, с приятен аромат и съдържа вода, повърхностно активни вещества, costus oil и др.

Продуктът е предназначен за почистване на стъкла и огледала. Представен е в потребителска опаковка, пригодена за продажба на дребно – пластмасова бутилка (945 ml), с помпа за пръскане.

Арт. № 52402.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ СТЪКЛО ЗА ПОЧИСТВАНЕ ЗА ПРОЗОРЦИ