ЗА ПРОИЗВОДСТВО.

K VÝROBĚ 147 TIL FREMSTILLING 3 ZUM HERSTELLEN 19 FOR MANUFACTURING 99 PARA LA FABRICACION 7 VALMISTUSTA VARTEN 4 POUR LA FABRICATION 193 GYÁRTÁSHOZ 16 PER LA FABBRICAZIONE 9 GAMYBAI 2 VOOR DE VERVAARDIGING 34 DO PRODUKCJI 522 NA VÝROBU 29 ZA PROIZVODNJO 3 FÖR TILLVERKNING 43

Стоката представлява жълто-кафяво, фино,…

Стоката представлява жълто-кафяво, фино, прахообразно вещество – растителен екстракт от Epimedium Brevicornum L.

Представена е в насипно състояние, опаковки от 200 кг. Ще се използва при производството на хранителни добавки, за поддържане на нормалната сексуална функция.

Съгласно представената информация в екстракта се съдържа повече от 10% икариин.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ ЖЪЛТ РАСТИТЕЛЕН ЕКСТРАКТ ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Повърхностно активен препарат, състоящ се…

Повърхностно активен препарат, състоящ се от нейоногенно повърхностно активно вещество (ПАВ), свободен диетаноламин и глицерин.

Съгласно представената информация ще се използва в козметичната индустрия при производството на шампоани и не е представен в опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ СМЕСИ ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Повърхностно активен препарат, състоящ се…

Повърхностно активен препарат, състоящ се от амфотерно повърхностно активно вещество (ПАВ), натриев хлорид и консервант.

Съгласно представената информация ще се използва в козметичната индустрия при производството на шампоани и не е представен в опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ СМЕСИ ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО