ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ.

PRO TELEVIZNÍ PŘIJÍMACÍ PŘÍSTROJE 196 TIL FJERNSYNSMODTAGERE 1 FÜR FERNSEHEMPFÄNGER 5 ΓΙΑ ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 7 FOR TELEVISION RECEIVERS 27 TELEVISIOVASTAANOTTIMIA VARTEN 1 POUR RÉCEPTEURS DE TÉLÉVISION 130 TELEVÍZIÓ-VEVŐKÉSZÜLÉKEKHEZ 5 TELEVIZIJOS IMTUVAMS 1 VOOR ONTVANGTOEST. VOOR TELEVISIE 12 DO ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH 323 PARA RECEPTORES DE TELEVISÃO 5 NA TELEVÍZNE PRIJÍMAČE 35 ZA TELEVIZIJSKE SPREJEMNIKE 2 FÖR TELEVISIONSMOTTAGARE 1

Метална конструкция служеща за закрепяне…

Метална конструкция служеща за закрепяне на кинескопни телевизори за стена. Съставена е основно от три основни части – 1.

Метален елемент, който се закрепва за стената; 2. Подвижно рамо , което осигурява разстояние между телевизора и стената 41см; 3.

Хоризонтална основа с размери 350 мм х 260 мм, върху която се поставя телевизора. Максималното тегло, с което може да бъде натоварена е 40 кг .

Стойката дава възможност за регулиране на ъгъла по хоризонтала и по вертикала. Тегло на стойката - 2,1 кг.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ДЪРЖАТЕЛ ЗА СТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ

Метална конструкция служеща за закрепяне…

Метална конструкция служеща за закрепяне на LCD и плазмени телевизори за стена. Представлява хоризонтална метална основа, която се закрепя за стената.

Към нея перпендикулярно (вертикално) са закрепени други два метални елемента, на които се монтира плазмения / LCD телевизор.

Максимално тегло, с което може да бъде натоварена е 40 кг. Тегло на стойката 1,2 кг. Отстояние от стената – 2 см.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ДЪРЖАТЕЛ ЗА СТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ

Метална конструкция служеща за закрепяне…

Метална конструкция служеща за закрепяне на LCD и плазмени телевизори за стена. Представлява хоризонтална метална основа, която се закрепя за стената.

Върху основата са закрепени перпендикулярно (вертикално) други два метални елемента, на които се монтира плазмения / LCD телевизор.

Максималното тегло, с което може да бъде натоварена е 75 кг. Дава възможност за регулиране на ъгъла по вертикала с +/-15 градуса .

Тегло на стойката 5,5 кг. Отстояние от стената – 7,5 см

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ДЪРЖАТЕЛ ЗА СТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ

Метална конструкция служеща за закрепяне…

Метална конструкция служеща за закрепяне на LCD и плазмени телевизори за таван. Представлява хоризонтална метална основа, която се закрепя за тавана чрез вертикален метален елемент.

Върху основата са закрепени перпендикулярно (вертикално) други два метални елемента, на които се монтира плазмения / LCD телевизор.

Максималното тегло, с което може да бъде натоварена е 75 кг. Тегло на стойката 11 кг.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ДЪРЖАТЕЛ ЗА СТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ

Метална конструкция служеща за закрепяне…

Метална конструкция служеща за закрепяне на LCD и плазмени телевизори за стена. Представлява хоризонтална метална основа, която се закрепя за стената.

Към нея перпендикулярно (вертикално) са закрепени други два метални елемента, на които се монтира плазмения / LCD телевизор.

Стойката дава възможност за регулиране на ъгъла +/-150 по вертикала. Максимално тегло, с което може да бъде натоварена е 50 кг.

Тегло на стойката 2,0 кг. Отстояние от стената – 5.00 см.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ДЪРЖАТЕЛ ЗА СТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ

Метална конструкция служеща за закрепяне…

Метална конструкция служеща за закрепяне на LCD и плазмени телевизори за стена. Съставена е от три основни части – 1.

Метален елемент, който се закрепва за стената; 2. Подвижно рамо, което осигурява разстояние между телевизора и стената 8 см; 3.

Вертикална плоскост, върху която се закрепя телевизора. Предназначен за телевизори с размери на екрана 15” – 22” (инча) и с максимално тегло 25 кг .

Стойката дава възможност за регулиране на ъгъла по хоризонтала и по вертикала. Тегло на стойката 0,6 кг.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ДЪРЖАТЕЛ ЗА СТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ

Метална конструкция служеща за закрепяне…

Метална конструкция служеща за закрепяне на LCD и плазмени телевизори за стена. Съставена е от три основни части – 1.

Метален елемент, който се закрепва за стената; 2. Подвижно разгъващо се рамо, което осигурява разстояние между телевизора и стената до 30 см; 3.

Вертикална плоскост, върху която се закрепя телевизора. Предназначен за телевизори с размери на екрана 12” – 22” (инча) и с максимално тегло 20 кг.

Стойките дават възможност за регулиране на ъгъла по хоризонтала и по вертикала. Тегло на стойката 1,5 кг.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ДЪРЖАТЕЛ ЗА СТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ

Метална конструкция служеща за закрепяне…

Метална конструкция служеща за закрепяне на LCD и плазмени телевизори за стена. Съставена е от три основни части – 1.

Метален елемент, който се закрепва за стената; 2. Подвижно рамо, което осигурява разстояние между телевизора и стената до 15 см; 3.

Вертикална плоскост, върху която се закрепя телевизора. Предназначен за телевизори с размери на екрана 12” – 22” (инча) и с максимално тегло 20 кг.

Стойките дават възможност за регулиране на ъгъла по хоризонтала и по вертикала. Тегло на стойката 1,2 кг

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ДЪРЖАТЕЛ ЗА СТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ

Метална конструкция служеща за закрепяне…

Метална конструкция служеща за закрепяне на LCD и плазмени телевизори за стена. Представлява хоризонтална метална основа, която се закрепя за стената.

Към нея перпендикулярно (вертикално) са закрепени други два метални елемента, на които се монтира плазмения / LCD телевизор.

Максимално тегло, с което може да бъде натоварена е 40 кг. Тегло на стойката 1,4 кг. Отстояние от стената – 2 см.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ДЪРЖАТЕЛ ЗА СТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ

Метална конструкция служеща за закрепяне…

Метална конструкция служеща за закрепяне на LCD и плазмени телевизори за стена. Представлява хоризонтална метална основа, която се закрепя за стената.

Върху основата са закрепени перпендикулярно (вертикално) други два метални елемента, на които се монтира плазмения / LCD телевизор.

Максималното тегло, с което може да бъде натоварена е 75 кг. Дава възможност за регулиране на ъгъла по вертикала с +/-15 градуса .

Тегло на стойката 6,25 кг. Отстояние от стената – 7,5 см

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ДЪРЖАТЕЛ ЗА СТЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ