ИЗОЛИРАЩИ ЧАСТИ.

IZOLAČNÍ ČÁSTI A SOUČÁSTI 36 ISOLERINGSMATERIALE 3 ISOLIERENDE AUSRÜSTUNG 3 INSULATING FITTINGS 23 ERISTYSTARVIKE 2 PIÈCE ISOLANTE 7 IZOLIACINIAI ĮTAISAI 1 ISOLERENDE STUKKEN 15 OPRAWY IZOLACYJNE 20 PECA ISOLANTE 1 IZOLAČNÉ ČASTI 57

Керамична изолационна част за електрод, за…

Керамична изолационна част за електрод, за вграждане в отоплителни и готварски печки, с емайлирано покритие.

Изделието е със специфична форма, с приблизителна дължина 34.1 mm, с профилирана специфична форма и диаметър от 4.8 до 8 mm.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ КЕРАМИКА АЛУМИНИЕВИ ОКСИДИ КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗАЩИТА ИЗОЛИРАЩИ ЧАСТИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ