ИНВЕРТОРИ.

INVERTORY 9 WECHSELRICHTER 257 INVERTERS 51 ONDULADOR 1 VAIHTOSUUNTAAJA 18 ONDULEUR 109 ÁRAMIRÁNYÍTÓ INVERTER 4 ONDULATORI 1 OMZETTERS 104 FALOWNIKI 26 INVERTOARE 5 INVERTORY 1 VÄXELRIKTARE 5

Покривна фотоволтаична система за производство…

кабели; съставен от модули; инвертори; фотоволтаични клетки;…кабели; съставен от модули; инвертори; фотоволтаични клетки;…кабели; съставен от модули; инвертори; фотоволтаични клетки;…

Покривна фотоволтаична система за производство на електроенергия от слънчева радиация, с мощност 3kW/5kW (3kVA/5kVA).

Системата се състои от следните компоненти: - фотоволтаични панели от поликристален силиций (CHSM 6610Р 250Wp – 12/20 бр.); - инвертор (CHPI 3KTL/5KTL – 1 бр.); - PV кабелни конектори (MC4 – 4/8 бр.) и PV кабел (PV1-F 1x4 – 100 m) - за връзка между панелите и удължаване на кабелите от панелите към инвертора; - метална конструкция за закрепване на панелите за покрива, която съдържа галванизирани скоби (планки) за закрепване на конструкцията към покрива (SUS 304, 12/64 бр.), алуминиеви профили за закрепване на панелите (Al 6005-T, L=1400 mm, 20/32 бр.), притискачи на панелите към алуминиевия профил (Al 6005-T5, 28/44 бр.), съединители за свързване на два профила (Al 6005-T5, L=150 mm, 16/30 бр.).

Фотоволтаичните панели, които генерират прав ток с напрежение до 1000 V, се свързват последователно в стрингове към инвертора на напрежение.

Инверторът преобразува правия ток в променлив с честота 50 Hz и напрежение 400 V и се синхронизира автоматично с електроразпределителната мрежа.

Съгласно данните от титуляря, системата се изпраща от Китай.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАБЕЛИ СЪСТАВЕН ОТ МОДУЛИ ИНВЕРТОРИ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК