КАРТОН.

KARTÓN A LEPENKA 11 PAP 4 PAPPE 582 PAPERBOARD 68 CARTON 13 PAPP 1 KARTONKI TAI PAHVI 3 CARTON 513 KARTON 1 KARTON 6 CARTONE 8 KARTON 123 KARTON 26 CARTON 3 LEPENKA 3 KARTON 5 PAPP 2

Картон, едностранно покрит с неорганично…

картон; бял; избелен; многопластов; калциев карбонат

Картон, едностранно покрит с неорганично вещество, многослоен, избелен, представен на листа с размери 700 mm x 1000 mm.

Използва се за производството на стелажни картончета, прикрепени към ароматизатори. Картонът е произведен от целулозни влакна, над 10% от които са получени по механичен и химико механичен способ, едностранно покрит с калциев карбонат, съдържащ лепило и латекс като свързващи вещества, състоящ се от три избелени слоя, с тегло 231 g/m2, дебелина 316 µm, пепелно съдържание – 0%.

Състав: вода - 7%, влакна - 78%, калциев карбонат - 8%, глина - 2%, нишесте - 2%, латекс - 2%, други добавки - 1%.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАРТОН БЯЛ ИЗБЕЛЕН МНОГОПЛАСТОВ КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ

Пътнически комплект за шиене, състоящ се…

стоки представени в комплекти; безопасна игла; картон; прежди;…

Пътнически комплект за шиене, състоящ се от шест цвята конци, игла за шиене, безопасна игла и копчета, прикрепени към картонена основа и опаковани в пластмасово прозрачно пликче или пластмасова кутийка.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СТОКИ ПРЕДСТАВЕНИ В КОМПЛЕКТИ БЕЗОПАСНА ИГЛА КАРТОН ПРЕЖДИ КОПЧЕ ЗА ЗАШИВАНЕ ШЕВНА ИГЛА

Стоката представлява картонена пиличка за…

картон; абразив; пила, ръчен инструмент; пила за нокти

Стоката представлява картонена пиличка за нокти с абразивна повърхност. Пиличката е с дължина 12 см и е опакована индивидуално в прозрачен целофан.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАРТОН АБРАЗИВ ПИЛА, РЪЧЕН ИНСТРУМЕНТ ПИЛА ЗА НОКТИ

Стоката представлява пътнически комплект,…

картон; абразив; пила, ръчен инструмент; пила за нокти

Стоката представлява пътнически комплект, съдържащ картонена пиличка за нокти и дървена клечка, скосена в единия край, остра в другия.

Дължината на пилата е 78 мм, дължината на клечката - 74 мм. Двата артикула са опаковани заедно в прозрачен целофан.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАРТОН АБРАЗИВ ПИЛА, РЪЧЕН ИНСТРУМЕНТ ПИЛА ЗА НОКТИ