КАТАЛИЗАТОРИ.

KATALYZÁTORY 1 KATALYSATORER 1 CATALYSTS 16 CATALIZADOR 4 KATALYYTTI 4 CATALYSEUR 17 KATALIZÁTOR 1 CATALIZZATORI 4 KATALYSATOREN 39 KATALIZATORY 4 KATALYSATOR 2

Натриев метилат (метоксид) - 30% разтвор…

Натриев метилат (метоксид) - 30% разтвор в метанол; Sodium methylate 30% solution in methanol /sodium methanolate 30% solution in methanol, sodium methoxide 30% solution in methanol/ формула: NaOCH3, CAS № 124-41-4 Бистра, безцветна и хигроскопична течност.

Използва се като катализатор в процеса на транс-естерификация и разпад на мастните триглицериди до глицерин и биодизел.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН РАЗТВОРИ КАТАЛИЗАТОРИ В РАЗТВОР