КАТО ГРАНУЛИ.

JAKO GRANULE 74 SOM GRANULATER 4 IN GRANULATFORM 174 ΩΣ ΚΟΚΚΟΙ 7 AS GRANULES 58 EN GRANULOS 35 RAKEINA 12 EN GRANULES 187 O OBLIKU GRANULA 1 GRANULÁTUMBAN 32 IN GRANULI 45 KĀ GRANULAS 4 ALS KORRELS 61 JAKO GRANULKI 83 CA GRANULE 9 AKO GRANULE 10 V OBLIKI GRANUL 6 I FORM AV GRANULAT 30

Съгласно предоставената информация от титуляря,…

поставени в опаковки; глини; малко пликче; като гранули; естествен;…

Съгласно предоставената информация от титуляря, продуктът представлява естествен активиран минерален материал, адсорбиращ влагата - естествена глина (от групата на алумосиликатите, атапулгит), химически активирана чрез киселинна активация със солна киселина, без добавка на други вещества.

Представен е под формата на гранули, поставени в промокаеми торбички. Използва се като изсушител (адсорбент).

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ГЛИНИ МАЛКО ПЛИКЧЕ КАТО ГРАНУЛИ ЕСТЕСТВЕН АКТИВИЗИРАН

Съгласно представените данни стоката представлява…

Съгласно представените данни стоката представлява естествена глина от групата на алумосиликатите, химически активирана чрез киселинна активация със солна киселина, с цел повишаване на адсорбционната способност, под формата на сферични гранули с размер 1.5-2.0 мм.

Представена е насипно. Използва се като адсорбент за стъклопакети.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ИЗСУШАВАНЕ ГЛИНИ КАТО ГРАНУЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ ЕСТЕСТВЕН АКТИВИЗИРАН

Продуктът представлява малки промокаеми хартиени…

Продуктът представлява малки промокаеми хартиени пликчета (сашета), съдържащи силициев диоксид - силикагел, под формата на малки прозрачни, бели частици (гранули) с неправилна форма.

Промокаемите пликчета със силикагел са обозначени с надпис „изсушител“ и се използват като изсушител на опаковки (напр. опазване и съхранение на лекарства и др.).

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД ЗА ИЗСУШАВАНЕ АБСОРБЕНТ КАТО ГРАНУЛИ В ТОРБИЧКИ

Стоката представлява промокаеми торбички…

Стоката представлява промокаеми торбички (сашета) с различни размери, съдържащи силициев диоксид (наричан също силикагел), под формата на гранули с диаметър от 2-8 mm, съгласно предоставената информация от производителя.

Стоката е обозначена с надписи „изсушител“, „изхвърли“, „не яж“. Съгласно информацията от удостоверението за анализ на продукта, промокаемите торбички със силикагел се използват като изсушител на опаковки.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД ЗА ИЗСУШАВАНЕ АБСОРБЕНТ КАТО ГРАНУЛИ В ТОРБИЧКИ