КАТО ЕМУЛСИЯ.

JAKO EMULZE 8 SOM EMULSION 1 ALS EMULSION 11 AS EMULSIONS 13 EMULSIOONIDENA 2 EMULSIONA 1 EN ÉMULSION 2 EMULSIONE 8 EMULSIJOS PAVIDALO 1 EMULSIES 146 JAKO EMULSJA 17 EMULSIE 2 KOT EMULZIJE 1 I EMULSION 1

Система за активация на гориво (бензин).…

Система за активация на гориво (бензин). Приготвена добавка за моторно гориво. Подобрява качеството на бензина при изгарянето му в двигатели с вътрешно горене, намалява чувствителността на двигателя към качеството на горивото, намалява разхода на гориво и способства за пълното му изгаряне.

Излива се в горивния резервоар преди зареждане с гориво. Състав:водна емулсия на смес от органични продукти (главно смес от синтетични мастни киселини и МТБЕ), металокерамични продукти и обработени минерални продукти.

Пригодена за продажба на дребно в опаковки от 100 ml, 430 ml и 1000 ml.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО ПРИГОТВЕН ДОБАВКИ КАТО ЕМУЛСИЯ ЗА ГОРИВА