КАТО ПЪРВИЧНА ФОРМА.

JAKO PRIMÁRNÍ FORMA 29 I UBEARBEJDET FORM 1 IN PRIMÄRFORM 630 AS PRIMARY FORM 83 EN FORMA PRIMARIA 16 EN FORME PRIMAIRE 120 ELSŐDLEGES FORMÁBAN 2 IN FORMA PRIMARIA 30 IN PRIMAIRE VORM 135 JAKO FORMY PODSTAWOWE 54 NA FORMA PRIMARIA 6 ÎN FORME PRIMARE 1 AKO PRIMÁRNE FORMY 3 V PRIMARNIH OBLIKAH 9 I OBEARBETAD FORM 10

Стоката е подвижна, светлосиня, непрозрачна…

Стоката е подвижна, светлосиня, непрозрачна хомогенна течност с остър мирис. Същата се охарактеризира като водна емулсия на акрилов съполимер (акрилови полимери и малко количество стиренови съмономери) в първична форма.

Продуктът се използва върху крайпътни настилки, с цел контрол на запрашаването. По този начин се предотвратява водната и вятърната ерозия.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ СЪПОЛИМЕР АКРИЛОВИ ПОЛИМЕРИ КАТО ПЪРВИЧНА ФОРМА

Естествен полимер – гума ксантан (Xanthan…

Естествен полимер – гума ксантан (Xanthan gum) /CAS № 11138-66-2/, получен при култивиране на бактерията Xanthomonas campestris в глюкозна среда. Представен е в прахообразна форма.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ ПОЛИМЕР КАТО ПЪРВИЧНА ФОРМА ЕСТЕСТВЕН ГУМА