КАТО ТЕЧНОСТ.

JAKO KAPALINA 344 FLYDENDE 64 FLÜSSIG 2469 ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 64 AS LIQUID 690 EN LIQUIDO 209 VEDELIKUNA 1 NESTEENÄ 53 LIQUIDE 1825 U OBLIKU TEKUĆINE 26 FOLYADÉK FORMÁJÁBAN 95 IN FORMA LIQUIDA 148 SKYSČIO PAVIDALO 11 KĀ ŠĶIDRUMS 58 ALS VLOEISTOF 1256 JAKO PŁYN 431 NO ESTADO LIQUIDO 1 LICHID 65 AKO TEKUTINA 23 KOT TEKOČINA 117 I FLYTANDE FORM 121

Безцветна, прозрачна течност, в наливно състояние.…

Безцветна, прозрачна течност, в наливно състояние. Съгласно предоставените данни от титуляря, стоката представлява концентрат за течност за чистачки, негоден да се използва директно, а само след разреждане и съдържа 88,37 % денатуриран етилов алкохол (90 % vol.), 11,53 % вода, както и повърхностноактивно вещество до 0,10 %.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВОДА КАТО ТЕЧНОСТ БЕЗЦВЕТЕН ЕТАНОЛ ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА АЛКОХОЛ ДЕНАТУРИРАН

Течна хранителна добавка, представена за…

Течна хранителна добавка, представена за продажба на дребно в стъклен флакон (30 мл) с капачка с пипета (30 мл).

Приема се по 7 капки дневно под езика, като помага за засилване на доверието. Представлява водно-алкохолен разтвор на австралийски цветни есенции.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВОДА ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КАТО ТЕЧНОСТ РАСТИТЕЛЕН ЕКСТРАКТ ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА ЕТАНОЛ

Течна хранителна добавка, представена за…

Течна хранителна добавка, представена за продажба на дребно в стъклен флакон (15 мл) с капачка с пипета (15 мл).

Приема се по 7 капки дневно след подходящо разреждане, за подпомагане на нервната система. Представлява водно-алкохолен разтвор на есенция от растението Wild Potato Bush (Solanum quadriloculatum).

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВОДА ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КАТО ТЕЧНОСТ РАСТИТЕЛЕН ЕКСТРАКТ ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА ЕТАНОЛ

Препарат - сложен органичен разтворител,…

Препарат - сложен органичен разтворител, получен чрез смесване, под формата на лесно подвижна течност.

Използва се за разтваряне на бои, лакове, китове, смоли и др. Съдържа смес от въглеводороди, в която ароматните съставки (над 51%) преобладават тегловно спрямо неароматните и добавка от бутилацетат от 5-10%.

Предлага се в 210 l варели, 1000 l контейнери или в наливно състояние.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ТОЛУЕН СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Препарат - сложен органичен разтворител,…

Препарат - сложен органичен разтворител, получен чрез смесване, под формата на лесно подвижна течност.

Използва се за разтваряне на бои, лакове, китове, смоли и др. Състои се от смес от въглеводороди, в които парафино-нафтеновите преобладават тегловно - над 90% и добавен бутилов или етилов ацетат от 5% до 10%.

Предлага се в 210 l варели, 1000 l контейнери или в наливно състояние.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: РАЗРЕДИТЕЛИ КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ЛЕКИ МАСЛА СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Препарат -сложен органичен разтворител, получен…

Препарат -сложен органичен разтворител, получен чрез смесване, под формата на лесно подвижна течност.

Използва се за разтваряне на бои, лакове, грундове и др. на алкидна основа. Може да се използва и като суровина за производство на други разтворители.

Съдържа смес от ксилени в диапазон от 90 до 94.5% тегловни и добавка от бутилацетат, в диапазон от 5.5% до 10% тегловни.

Предлага се в наливно състояние.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: РАЗРЕДИТЕЛИ КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Препарат -сложен органичен разтворител, получен…

Препарат -сложен органичен разтворител, получен чрез смесване, под формата на лесно подвижна течност.

Използва се за разтваряне на бои, лакове, грундове и др. на алкидна основа. Може да се използва и като суровина за производство на други разтворители.

Съдържа толуол в диапазон от 90 до 94.5% тегловни и добавка от бутилацетат, в диапазон от 5.5% до 10% тегловни.

Предлага се в наливно състояние.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: РАЗРЕДИТЕЛИ КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН ТОЛУЕН СЛОЖНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Хранителна добавка, под формата на течност,…

Хранителна добавка, под формата на течност, представена в картонена опаковка, съдържаща шише с 15 мл концентриран разтвор.

Стоката се използва като хранителна добавка, повлияваща благоприятно физиологичните колики при бебета и се приема след разреждане с вода.

Представлява концентриран разтвор, съдържащ масло от копър, масло от мента, масло от анасон и глицерин.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КАТО ТЕЧНОСТ РАСТИТЕЛНО МАСЛО ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА ГЛИЦЕРОЛ МЕНТА (MENTHA)

Продуктът представлява тъмнокафява течност…

Продуктът представлява тъмнокафява течност с билкова миризма и горчив вкус, в потребителски опаковки от 100 мл, 250 мл и 500 мл.

Върху етикета и листовката за пациента е налична следната информация: заболяванията, при които се препоръчва приемането на препарата; препоръчителна дневна доза при перорално приложение, както и при прилагане върху кожата; състав, като са пояснени кои са активните вещества в продукта и тяхната концентрация.

Течността е тинктура от 32 вида растения, с действително алкохолно съдържание по обем 43% vol.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КАТО ТЕЧНОСТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ РАСТИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

Препарат на базата на етилов алкохол, парфюмна…

Препарат на базата на етилов алкохол, парфюмна есенция и други. Продуктът е в опаковки, непригодени за продажба на дребно (от 1000 литра) и не е от видовете, използвани за производството на храни и напитки.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КАТО ТЕЧНОСТ АРОМАТНО ВЕЩЕСТВО ЕТАНОЛ С АЛКОХОЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО