КАТО ТЕЧНОСТ.

JAKO KAPALINA 334 FLYDENDE 45 FLÜSSIG 1949 ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 56 AS LIQUID 589 EN LIQUIDO 161 VEDELIKUNA 1 NESTEENÄ 46 LIQUIDE 1436 U OBLIKU TEKUĆINE 6 FOLYADÉK FORMÁJÁBAN 72 IN FORMA LIQUIDA 123 SKYSČIO PAVIDALO 10 KĀ ŠĶIDRUMS 55 ALS VLOEISTOF 992 JAKO PŁYN 345 NO ESTADO LIQUIDO 1 LICHID 60 AKO TEKUTINA 19 KOT TEKOČINA 116 I FLYTANDE FORM 102

Кафява прозрачна течност, със сладък вкус…

като течност; плодов сок; концентриран; за хранителната промишленост;…

Кафява прозрачна течност, със сладък вкус на натурална ябълка – ябълков сок концентрат. Представен е в опаковки – варели с вместимост 265 кг.

Ябълковият сок концентрат е със стойност Брикс, превишаваща 67 и се получава основно чрез следните обработки: смилане на ябълките, филтриране, пастьоризиране, концентриране чрез вакуумно изпаряване и избистряне.

Подходящ е за човешка консумация при съответното разреждане. Стойността на стоката превишава 22 EUR на 100 кг.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПЛОДОВ СОК КОНЦЕНТРИРАН ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ СОК ОТ ЯБЪЛКИ В БЪЧВИ

Червеникаво-кафява гъста течност, с типични…

като течност; плодов сок; поставени в опаковки; концентриран;…

Червеникаво-кафява гъста течност, с типични вкус и мирис на плодов концентрат от хинап (Zizyphus vulgaris).

Представен е в опаковки - варели 220 литра или асептични торби 25 литра. Получен е основно чрез рехидратация, смилане, изстискване и отделяне на остатъците от плода, концентриране и асептично опаковане.

Използва се в хранително вкусовата промишленост, за приготвяне на напитки или други продукти за директна консумация.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПЛОДОВ СОК ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ КОНЦЕНТРИРАН ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Продуктът е жълтеникава течност, представляваща…

като течност; смеси; жълт; нефтени масла

Продуктът е жълтеникава течност, представляваща смес на биодизел (моно-алкилни естери на мастни киселини) - приблизително 35 % и нефтени масла или масла от битуминозни минерали - под 70 % тегловно (приблизително 65 %).

Тегловното съдържание на сяра не превишава 0,001 % (до 10 ppm).

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ СМЕСИ ЖЪЛТ НЕФТЕНИ МАСЛА

Кокосово мляко, получено чрез смилане на…

Кокосово мляко, получено чрез смилане на кокосов пулп, с добавка на вода и гума гуар. Представен е в опаковки за продажба на дребно – консервна кутия от 400 мл и се използва в кулинарията за приготвяне на десерти, смутита и други.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВОДА ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КАТО ТЕЧНОСТ ЗА КУЛИНАРНИ ЦЕЛИ МЛЯКО ОТ КОКОСОВ ОРЕХ