КОМПАКТ ДИСКОВЕ.

KOMPAKTNÍ DISKY 19 COMPACT-DISK 13 COMPACT DISCS 49 DISCO COMPACTO 6 CD-LEVY 2 DISQUE COMPACT 51 KOMPAKTDISKI 2 COMPACT DISCS 13 PŁYTY KOMPAKTOWE 1 DISCO COMPACTO 9 CD-SKIVA 26

CD-R дискове. Празни оптични носители за…

CD-R дискове. Празни оптични носители за запаметяване на данни, за еднократен запис (различни от изтриваемите). Дисковете са с капацитет от 700MB и с диаметър 12см.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАМЕТИ КОМПАКТ ДИСКОВЕ НОСИТЕЛИ ЗА ЗАПИС

CD-R дискове. Празни оптични носители за…

CD-R дискове. Празни оптични носители за запаметяване на данни, за еднократен запис (различни от изтриваемите). Дисковете са с капацитет от 200MB и с диаметър 8см.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАМЕТИ КОМПАКТ ДИСКОВЕ НОСИТЕЛИ ЗА ЗАПИС