КОМПАКТ ДИСКОВЕ.

CD-R дискове. Празни оптични носители за…

CD-R дискове. Празни оптични носители за запаметяване на данни, за еднократен запис (различни от изтриваемите). Дисковете са с капацитет от 700MB и с диаметър 12см.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАМЕТИ КОМПАКТ ДИСКОВЕ НОСИТЕЛИ ЗА ЗАПИС

CD-R дискове. Празни оптични носители за…

CD-R дискове. Празни оптични носители за запаметяване на данни, за еднократен запис (различни от изтриваемите). Дисковете са с капацитет от 200MB и с диаметър 8см.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПАМЕТИ КОМПАКТ ДИСКОВЕ НОСИТЕЛИ ЗА ЗАПИС