КОНСТРУКЦИИ.

KONSTRUKCE 85 KONSTRUKTIONER 7 KONSTRUKTION 849 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2 STRUCTURES 134 CONSTRUCCION 173 RAKENNE 16 CONSTRUCTION 57 KONSTRUKCIJE 2 SZERKEZETEK ÉS RÉSZEI 5 COSTRUZIONI 22 KONSTRUKCIJOS 2 KONSTRUKCIJAS 2 CONSTRUCTIEWERKEN 100 KONSTRUKCJE 177 CONSTRUCAO 8 CONSTRUCŢII 6 KONŠTRUKCIE 33 OGRODJA 2 KONSTRUKTION 23

Профилирани метални елементи за решетъчна…

от стомана; от неблагородни метали; профил; метален лист; конструкции;…

Профилирани метални елементи за решетъчна конструкция за окачен растерен таван. Изделията са специално оребрени, пробити и оразмерени да бъдат сглобени един с друг и да формират окачен растерен таван.

Размерите и формата са специфични – виж приложена снимка с данни. Изработени са чрез профилиране на метални листове (ламарина) от стомана тип St33 по DIN 1516, поцинкована, прахово боядисана.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ ПРОФИЛ МЕТАЛЕН ЛИСТ КОНСТРУКЦИИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО

Алуминиев профил, използван в покривни конструкции.…

от алуминий; от неблагородни метали; алуминий; профил; конструкции

Алуминиев профил, използван в покривни конструкции. Представлява метална лайсна с широчина около 3 cm и дебелина около 0,2 cm, с отвори по продължението си и специфични закривявания по дължината.

Дължината на лайсната e 3.05 m или 152 m. Служи за притискане на края на хидроизолационни материали към строителна конструкция.

Представя се по 50 броя в тубус при дължина 3,05 m или самостоятелно при дължина 152,40 m.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ АЛУМИНИЙ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ АЛУМИНИЙ ПРОФИЛ КОНСТРУКЦИИ

Предвид информацията, предоставена от титуляря,…

Предвид информацията, предоставена от титуляря, изделието представлява крепежен елемент за укрепване в минната и тунелна индустрия при извършване на различни изкопни работи.

Продуктът е представен под формата на тръба, която е разрязана по цялата си дължина с цел да се експандира при полагането и в направен предварително отвор.

В единия край тръбата е леко огъната, а в другия е развалцована и има пръстен, който регулира разтварянето на тръбата при полагането й.

Изделието е изработено от горещовалцувана галванизирана стомана, отговаря на стандарти AS/NZS 1594:2002 и AS/NZ 1365:1996.

Предлага се с размери: диаметър 33 mm, 39 mm или 47 mm и дължина от 600 mm до 3000 mm.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА КОНСТРУКЦИИ

Предвид информацията, предоставена от титуляря,…

Предвид информацията, предоставена от титуляря, изделието представлява част за крепежен елемент за укрепване в минната и тунелна индустрия при извършване на различни изкопни работи.

Продуктът е представен под формата на планка с отвор (диаметър от 32 mm до 50 mm) за крепежния елемент.

Изделието се предлага с размери дължина/ широчина от 150 mm до 300 mm и с дебелина на материала от 1,9 mm до 10 mm.

Изделието е изработено от горещовалцувана галванизирана стомана, отговаря на стандарти AS/NZS 1594:2002 и AS/NZ 1365:1996.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА КОНСТРУКЦИИ