КОТО ЛИСТОВЕ.

JAKO PLECHY/FÓLIE 11 IN BLATTFORM 13 ΣΕ ΦΥΛΛΑ 9 AS SHEETS 240 EN HOJAS 33 LEVYINÄ 10 EN FEUILLE 1003 LAPBAN 4 IN FOGLI 45 LAKŠTŲ PAVIDALO 1 KĀ LOKSNES 2 IN VELLEN 579 JAKO ARKUSZE 54 EM FOLHAS 2 ÎN FOI 1 V LISTIH 12 I ARK 17

Листове от непореста пластмаса – акрилонитрил-бутадиен-стиренов…

Листове от непореста пластмаса – акрилонитрил-бутадиен-стиренов съполимер /ABS/, с размери 600 х 1200 х 1,35 mm.

Същите са оцветени в бяло, черно, червено и др., а горния слой (повърхностния слой) е оцветен в друг цвят.

Листовете се гравират или изрязват, с цел изработка на рекламни надписи и табели

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ ПЛАСТМАСИ ДВУЦВЕТЕН КОТО ЛИСТОВЕ НЕПОРЕСТ

Листове от непореста пластмаса – акрилонитрил-бутадиен-стиренов…

Листове от непореста пластмаса – акрилонитрил-бутадиен-стиренов съполимер /ABS/, с размери 600 х 1200 х 1,35 mm.

Същите са оцветени в бяло, черно, червено и др., а горния слой (повърхностния слой) е оцветен в друг цвят - жълт, зелен, син и др.

Листовете се гравират или изрязват, с цел изработка на рекламни надписи и табелки.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ ПЛАСТМАСИ ДВУЦВЕТЕН КОТО ЛИСТОВЕ НЕПОРЕСТ