КРЕМЪК.

FEUERSTEIN 19 FLINT 5 VUURSTEEN 1

Предвид информацията, предоставена от титуляря,…

стоки представени в комплекти; автомобили; сачмени лагери; ролка;…

Предвид информацията, предоставена от титуляря, продуктът представлява комплект за спомагателен механизъм.

Състои се от: 1. Ремък от каучук и текстил с дължина според модела на автомобила, дебелина на назъбената част от 3,0mm до 16,00 mm 2.

Обтяжна ролка състояща се от стоманен сачмен лагер с вътрешен диаметър 8,2 mm, широчина 25,00 mm и външен 60,00 mm. и метален водач 3.

Стоманен сачмен лагер с вътрешен диаметър 17,00 mm, широчина 31,00 mm и външен диаметър 60,00 mm Изделията ще бъдат представени едновременно в комплект, в картонена кутия.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СТОКИ ПРЕДСТАВЕНИ В КОМПЛЕКТИ АВТОМОБИЛИ САЧМЕНИ ЛАГЕРИ РОЛКА КРЕМЪК

Предвид информацията, предоставена от титуляря,…

стоки представени в комплекти; автомобили; болт; сачмени лагери;…

Предвид информацията, предоставена от титуляря, продуктът представлява комплект за газоразпределителен механизъм.

Състои се от: 1. Ремък от каучук и текстил с дължина според модела на автомобила, размер на назъбената част от 4,10 mm до 5,30 mm 2.

Обтяжна ролка състояща се от стоманен сачмен лагер с вътрешен диаметър 8,2 mm, широчина 32,00 mm и външен 65,5 mm. и метален водач 3.

Стоманен сачмен лагер с вътрешен диаметър 10,30 mm, широчина 32,00 mm и външен диаметър 54,00 mm 4.

Стоманен болт М12х1,25 с дължина 61,5 mm 5. Стоманена шайба с вътрешен диаметър 11,5 mm, дебелина 9,00 mm и външен диаметър 48,00 mm.

Изделията ще бъдат представени едновременно в комплект, в картонена кутия.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СТОКИ ПРЕДСТАВЕНИ В КОМПЛЕКТИ АВТОМОБИЛИ БОЛТ САЧМЕНИ ЛАГЕРИ ШАЙБА РОЛКА КРЕМЪК