МАСТНИ КИСЕЛИНИ.

Стоката е представена по формата на бели,…

Стоката е представена по формата на бели, восъкоподобни перлички (beads) и е с температура на прокапване, надвишаваща 40С и вискозитет < 10 Pas.Представена в опаковки от 20 кг. и 25 кг Използва се като емулгатор в хранително-вкусовата промишленост Натриев стеароил 2 лактилат, получен чрез реактивен процес на рафинирани растителни мастни киселини, млечна киселина и натриев хидроксид, последван от охлаждане, пресяване и пакетиране

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: В ТВЪРДА ФОРМА МАСТНИ КИСЕЛИНИ ЕМУЛГАТОРИ ВОСЪК

Търговска стеаринова киселина под формата…

Търговска стеаринова киселина под формата на люспи или гранули, представена в опаковки от по 25 кг.

Съгласно представените спецификация и анализен сертификат стоката съдържа главно (тегловно над 30%, но под 90% от безводния продукт) стеаринова киселина (С18) , също така палмитинова киселина (С16), както и малко количество (до 4%) други мастни киселини и, според посоченото в искането, е предназначена за употреба в козметичната индустрия или за производство на свещи.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМЕСИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ ЗА КОЗМЕТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

Търговска стеаринова киселина в твърдо състояние,…

Търговска стеаринова киселина в твърдо състояние, представена в опаковки от по 25 кг. Получена е при преработката на палмово масло.

Съгласно представения анализен сертификат стоката съдържа стеаринова киселина (С18) над 30%, но под 90%, също така палмитинова киселина (С16), както и малко количество (до 3.5%) други мастни киселини и, според посоченото в искането, е предназначена за употреба в козметичната индустрия, за производство на свещи, в каучуковата промишленост и др.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМЕСИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ

Търговска стеаринова киселина в твърдо състояние,…

Търговска стеаринова киселина в твърдо състояние, представена в опаковки от по 25 кг. Получена е при преработката на палмово масло.

Съгласно представения анализен сертификат стоката съдържа стеаринова киселина (С18) над 30%, но под 90%, също така палмитинова киселина (С16), както и малко количество (до 4%) други мастни киселини и, според посоченото в искането, е предназначена за употреба в козметичната индустрия, за производство на свещи, в каучуковата промишленост и др.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМЕСИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ

Търговска стеаринова киселина под формата…

Търговска стеаринова киселина под формата на люспи или гранули, представена в опаковки от по 25 кг.

Съгласно представените спецификация и анализен сертификат стоката съдържа главно стеаринова киселина (С18), също така палмитинова киселина (С16), както и малко количество (до 4%) други мастни киселини и, според посоченото в искането, е предназначена за употреба в козметичната индустрия или за производство на свещи.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМЕСИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ