МОНТИРАН В ОБЩ КОРПУС.

MONTERET I FÆLLES KABINET 2 MOUNTED IN SAME ENCLOSURE 4 MONTADO EN EL MISMO RECINTO 1 MONTÉ DANS LA MÊME ENCEINTE 93 MONTOWANY W TEJ SAMEJ OBUDOWIE 2 MONTADO NO MESMO RECEPTACULO 1 MONTAT ÎN ACEEAŞI CARCASĂ 3 INMONTERADE I SAMMA HÖLJE 3

Усилвател за китара – звукоусилваща система,…

Усилвател за китара – звукоусилваща система, която се състои от начален усилвател (токозахранване, активен еквалайзер и усилвател на мощност) и свързана към него тонколона, представени в общ корпус.

Усилвателят се свързва към китарата посредством кабел, има бутони за управление. Работни характеристики – мощност 10 W, напрежение AC 220 V – 240 V, честота 50 Hz, говорител 6.5" /16.5 см/.

Продуктът приема сигнал от музикалния инструмент, усилва го и го превръща в чуваем звук чрез високоговорителя.

Предвид начина на представяне (усилвател и тонколона, представени в общ корпус), изделието не може да попадне в посочения в кл.7 на искането код по ТАРИК 8518 40 80 92 „Сглобка от електронна платка, включваща следните схеми- токозахранване, активен еквалайзер и усилвател на мощността”.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: УСИЛВАТЕЛИ С ВГРАДЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСИЛВАТЕЛИ КИТАРА МОНТИРАН В ОБЩ КОРПУС

Радиоприемник за автомобилис, който може…

приемници за радиоразпръскване; монтиран в общ корпусприемници за радиоразпръскване; монтиран в общ корпус

Радиоприемник за автомобилис, който може да приема и декодира RDS сигнали. Устройствата е с падащ преден панел и може да запаметява и автоматично да селекционира 24 радиочестоти (радиостанции).

То може да възпроизвежда звук и от MP3 плеъри, CD, CD-R, CD-RW, USB и SD карти памет. Изходяща мощност 4х60 W.

Устройството има вграден приемник на инфрачервени сигнали и се предлага в комплект с дистанционно управление.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРИЕМНИЦИ ЗА РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ МОНТИРАН В ОБЩ КОРПУС