НАПЕЧАТАН.

TIŠTĚNÉ 142 MED TRYK 28 BEDRUCKT 4741 PRINTED 1005 IMPRESO 28 TRÜKITUD 5 PAINETTU 15 IMPRIMÉ 1560 TISKAN 19 NYOMOTT 3 STAMPATO 51 DRUKĀTS 2 BEDRUKT 307 DRUKOWANY 65 ESTAMPADO 3 IMPRIMAT 6 TLAČENÝ 123 TISKAN 40 TRYCKT 67

Продуктът е напечатан лист (фолио) в правоъгълна…

Продуктът е напечатан лист (фолио) в правоъгълна форма от непореста пластмаса (несъчетана с друг материал, различен от пластмаса).

Съгласно представената от заявителя информация, пластмасовото фолио е с дебелина, непревишаваща 0,125 mm, двуслойно – полиетиленов слой (с плътност на полиетилена по-малка от 0,94), който преобладава и полипропиленов слой.

Използва се за производство на опаковки за мокри кърпички.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПЛАСТМАСИ НАПЕЧАТАН С ПРАВОЪГЪЛНА ФОРМА ФОЛИО ЗА ОПАКОВКА НА СТОКИ НЕПОРЕСТ

Стоката „студено залепена хартия напечатана…

напечатан; хартия; от двете страни; свързан; с лепило

Стоката „студено залепена хартия напечатана Cure Aid“ (Cold seal paper printed Cure Aid) представлява двуслойна хартия, напечатана от двете страни и свързана чрез лепилен слой.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НАПЕЧАТАН ХАРТИЯ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ СВЪРЗАН С ЛЕПИЛО

Композитен материал, състоящ се от два външни…

полиестери; напечатан; фолио; от алуминий; полиетилен; лента

Композитен материал, състоящ се от два външни непорести пластмасови слоя, като лицевия слой е напечатан, и среден слой от алуминиево фолио, представен на ленти.

За опаковки. Горният напечатан слой, с по-голяма дебелина, е от полиестер. Долният слой на изделието е от полиетилен.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОЛИЕСТЕРИ НАПЕЧАТАН ФОЛИО ОТ АЛУМИНИЙ ПОЛИЕТИЛЕН ЛЕНТА

Хартия, с полиетиленово покритие, напечатана.…

напечатан; хартия; от полиетилен; с прибавка

Хартия, с полиетиленово покритие, напечатана. Представена на роли. За индустриални опаковки. Съгласно представената със заявлението техническа спецификация, теглото на изделието не превишава 150 g/m2.

Дебелината на слоя полиетилен не превишава половината от общата дебелина на изделието.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НАПЕЧАТАН ХАРТИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН С ПРИБАВКА