ОТПАДЪК ОТ ТЮТЮН.

TABÁKOVÝ ODPAD 4 TABAKABFALL 4 DÉCHET DE TABAC 6 TABAKAFVAL 1 ODPADY TYTONIOWE 4 TOBAKSAVFALL 8

Отпадъци от тютюн, под формата на тютюнев…

Отпадъци от тютюн, под формата на тютюнев прах, който се получава при обработката на тютюневите листа и при производството на цигари.

Състои се от много малки по размер частици, с тютюневокафяв цвят и с характерната за тютюна миризма.

Мостра от стоката е запечатана с пластмасова пломба № 0431001.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ТЮТЮН ИЗСУШЕН ОТПАДЪК ОТ ТЮТЮН

Отпадъци от тютюн, които представляват необработени…

Отпадъци от тютюн, които представляват необработени тютюневи жили, отделени при манипулацията на тютюневите листа.

Те са сухи и чупливи, с дължина от 1 mm до 30 mm, с цвят от светлокафяв до тъмнокафяв и с характерната за тютюна миризма.

Мостра от стоката е запечатана с пластмасова пломба № 0431081.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ТЮТЮН ИЗСУШЕН ОТПАДЪК ОТ ТЮТЮН