ОТ МЕД.

Z MĚDI 162 AF KOBBER 7 ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 3 OF COPPER 106 DE COBRE 3 KUPARISTA 3 EN CUIVRE 116 OD BAKRA 1 DI RAME 22 NO VARA 4 VAN KOPER 91 Z MIEDZI 91 DIN CUPRU 10 Z MEDI 21 IZ BAKRA 3 AV KOPPAR 8

Цилиндрично резбовано изделие от месинг (медна…

кухина, вдлъбнатина; от мед; от месинг; медни сплави; глава;…кухина, вдлъбнатина; от мед; от месинг; медни сплави; глава;…

Цилиндрично резбовано изделие от месинг (медна сплав с цинк) с никелово покритие. Изделието е с обща дължина 21 mm и външна метрична резба М20х1.5.

Има шестостенна глава от едната страна, а от другата е с кухина във вътрешността (виж приложения чертеж).

Използва се като тапа за запушване на резервни отвори в електрически шкафове.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КУХИНА, ВДЛЪБНАТИНА ОТ МЕД ОТ МЕСИНГ МЕДНИ СПЛАВИ ГЛАВА РЕЗБОВАНИ АРТИКУЛИ

Медна тел със стъклофибърна електроизолация.…

Медна тел със стъклофибърна електроизолация. Диаметърът на медното жило е 1.25 mm, а общият диаметър на проводника е 1.5 mm.

Изделието се вгражда в предпазни приспособления на отопплителни и готварски печки и работи при напрежения непревищаващи 1.98 mV.

Представено е без принадлежности за свързване, навито на макара.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ МЕД КАБЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Медна тел със стъклофибърна електроизолация.…

Медна тел със стъклофибърна електроизолация. Диаметърът на медното жило е 1 mm, а общия диаметър на проводника е 1.25 mm.

Изделието се вгражда в предпазни приспособления на отоплителни и готварски печки и работи при напрежения, непревишаващи 1.98 mV.

Представено е без принадлежности за свързване, навито на макара.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТ МЕД КАБЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Медна тел със стъклофибърна електро изолация.…

Медна тел със стъклофибърна електро изолация. Диаметърът на медното жило е 1.25 мм, а общият диаметър на проводника е 1.5 мм.

Изделието се вгражда в предпазни приспособления на отоплителни и готварски печки и работи при напрежения непревишаващи 1,98mV.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ МЕД КАБЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ