ПОДПОМОГНАТ ОТ КОМПЮТЪР.

ŘÍZENO POČÍTAČEM 10 COMPUTER ASSISTED 42 TIETOKONEAVUSTEINEN 2 ASSISTE PAR ORDINATEUR 3 SZÁMÍTÓGÉPES 3 GESTITO DALL'ELABORATORE 34 AR DATORA ATBALSTU 2 COMPUTERONDERSTEUND 585 WSPOMAGANY KOMPUTEROWO 5 ASSISTIDO POR COMPUTADOR 1 DATORSTÖDD 3

Плотер за изрязване на изображения и рекламни…

Плотер за изрязване на изображения и рекламни надписи (текст) от самозалепващо се пластмасово фолио.

Изрязването се извършва чрез плъзгане на нож по фолиото, като данните с векторите на изображението се изпращат от компютър по USB или сериен порт.

Плотерът има слот за SD карта, което му позволява да работи и без връзка с компютър.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОДПОМОГНАТ ОТ КОМПЮТЪР ЗА РЯЗАНЕ