ПОЛИУРЕТАНИ.

POLYURETHANY 26 POLYURETHANER 13 POLYURETHAN 687 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΕΣ 1 POLYURETHANES 36 POLIURETANO 8 POLYURETAANI 34 POLYURÉTHANE 429 POLIURETÁN 11 POLIURETANI 59 POLYURETHANEN 64 POLIURETANY 26 POLIURETANO 1 POLIURETANI 3 POLYURETÁNY 13 POLIURETANI 17 POLYURETAN 71

Готово полиуретаново лепило за професионална…

Готово полиуретаново лепило за професионална употреба при производство на врати. Съдържа изоцианати и 4,4’-метилендифенил диизоцианат.

Представено в опаковки, превишаващи 1 kg.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: В ТВЪРДА ФОРМА ПРИГОТВЕН ПОЛИУРЕТАНИ АДХЕЗИВ НА БАЗАТА НА ПЛАСТМАСИ

Гъба за баня от полиестер-полиуретанова пяна…

полиестери; с форма на животно; полиуретани; многоцветен; сюнгер,…

Гъба за баня от полиестер-полиуретанова пяна под формата на рибка с връзка за ръка в пакетче по 1 брой

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОЛИЕСТЕРИ С ФОРМА НА ЖИВОТНО ПОЛИУРЕТАНИ МНОГОЦВЕТЕН СЮНГЕР, ГЪБА ИЗРЯЗАН ВЪВ ФОРМА