ПОРЕСТ.

BUNĚČNÝ/LEHČENÝ 3 CELLET 1 ZELLULAR 39 CELLULAR 78 CELULAR 3 HUOKOINEN 24 ALVÉOLAIRE 344 PORÓZUS 5 ALVEOLARE 19 AKYTI 1 CELLULAIR 153 KOMÓRKOWY 27 ALVEOLAR 2 ALVEOLAR 1 BUNKOVÝ 4 CELIČEN 10 CELLULÄR 11

Според информацията, предоставена от титуляря,…

Според информацията, предоставена от титуляря, касае се за листове от пореста пластмаса - обемно оцветена пяна от кополимер на етилен винил ацетат (EVA) с размери 1200 х 2400 мм.

Вътрешния слой с дебелина от 10 до 50 мм. Външният слой е от цветен акрил, оцветен в основни цветове, с дебелина 0,7 мм или 1,5 мм.

Може да се реже с CNC машини за изработка на обемни букви, лога и др. за вътрешен дизайн.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПЛАСТМАСИ ПОРЕСТ

Според информацията, предоставена от титуляря,…

Според информацията, предоставена от титуляря, касае се за листове от пореста пластмаса - обемно оцветена пяна от кополимер на етилен винил ацетат (EVA) с размери 1200 х 2400 мм.

Вътрешният слой с дебелина от 10 до 50 мм. Външният слой е от алуминий с дебелина 0,3 мм, оцветен в основни цветове, златно, сребърно и огледално.

Може да се реже с CNC машини за изработка на обемни букви, лога и др. за вътрешен дизайн.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПЛАСТМАСИ ПОРЕСТ