ПРИ ФРАКТУРИ.

PRO ZLOMENINY 4 FÜR BRÜCHE 1 ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 6 FOR FRACTURES 1 PARA FRACTURAS 3 POUR LES FRACTURES 5 VOOR FRACTUREN 14 NA ZLOMENINY 2 ZA ZLOME 2

Ортопедична имплантируема система за лечение…

Ортопедична имплантируема система за лечение на фрактури на фалангите на пръстите на ръцете и ходилата.

Състои се от следните компоненти: -Ортопедична плака, представляващa пластина с неправилна форма състояща се от права част с различна дължина, наречена-"тяло" и от "глава".

По продължение на тялото и главата има отвори за поставяне на ортопедични винтове. Продуктът има Т-образна "глава" с 3 отвора за поставяне на винтове и "тяло" с дължина от 3 до 4 отвора.

Ширината на тялото е 5мм. Дебелината на плаката е 1.2мм. разстоянието между отворите е 5мм. - Ортопедичен кортикален самонарязващ винт, представляващ цилиндрично тяло с резба, изработено от много твърда сплав на медицинска стомана 316L, с дължина между 6 и 38мм.

Продуктът има стебло с външен диаметър от 1.3мм и глава с диаметър 3.5мм. Главата има шестоъгълно гнездо 1.5мм.

Стеблото е изцяло покрито с резба с диаметър 2.0мм. Всички части на системата са изработени от медицинска стомана 316L.

Тя се монтира в тялото с помощта на специални инструменти, които позволяват прецизно поставяне.

Продуктът се представя в нестерилна опакова. Маркиран е с номер и следователно е проследим на всички етапи на производството и разпространението.

Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ИМПЛАНТИ ШИНИ ПРИ ФРАКТУРИ

Ортопедична имплантируема система за лечение…

Ортопедична имплантируема система за лечение на фрактури на фалангите на пръстите на ръцете и ходилата.

Състои се от следните компоненти: - Ортопедична плака, представляващa пластина с неправилна форма състояща се от права част с различна дължина, наречена-"тяло" и от "глава".

По продължение на тялото и главата има отвори за поставяне на ортопедични винтове. Плаката е специално анатомично проектирана за стави на фалангите.

Продуктът има Тили L-образна "глава" с 2 отвора за поставяне на винтове и "тяло" с дължина от 2 отвора.

Ширината на тялото е 5мм. Дебелината на плаката е 1мм. Разстоянието между отворите е 6мм. -Ортопедичен кортикален самонарязващ винт, представляващ цилиндрично тяло с резба, изработено от много твърда сплав на медицинска стомана 316L, с дължина между 6 и 38мм.

Продуктът има стебло с външен диаметър от 1.3мм и глава с диаметър 3.5мм. Главата има шестоъгълно гнездо 1.5мм.

Стеблото е изцяло покрито с резба с диаметър 2.0мм. Всички части на системата са изработени от медицинска стомана 316L.

Тя се монтира в тялото с помощта на специални инструменти, които позволяват прецизно поставяне.

Продуктът се представя в нестерилна опакова. Маркиран е с номер и следователно е проследим на всички етапи на производството и разпространението.

Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ИМПЛАНТИ ШИНИ ПРИ ФРАКТУРИ

Ортопедична имплантируема система за лечение…

Ортопедична имплантируема система за лечение на фрактури на фалангите на пръстите на ръцете и ходилата.

Състои се от следните компоненти: - Ортопедична плака, представляващa права пластина с форма на правоъгълен паралепипед.

По продължение на пластината има овални динамично компресивни отвори за поставяне на ортопедични винтове.

Продуктът е предназначен за използване при фрактури на дългите тръбести кости. Продуктът има дължина от 4 до 8 отвора (от 22 до 42мм).

Ширината на тялото е 5мм. Дебелината на плаката е 1/1.5мм. Разстоянието между отворите е 7мм. - Ортопедичен кортикален самонарязващ винт, представляващ цилиндрично тяло с резба, изработено от много твърда сплав на медицинска стомана 316L, с дължина между 6 и 38мм.

Продуктът има стебло с външен диаметър от 1.3мм и глава с диаметър 3.5мм. Главата има шестоъгълно гнездо 1.5мм.

Стеблото е изцяло покрито с резба с диаметър 2.0мм. Всички части на системата са изработени от медицинска стомана 316L.

Тя се монтира в тялото с помощта на специални инструменти, които позволяват прецизно поставяне.

Продуктът се представя в нестерилна опакова. Маркиран е с номер и следователно е проследим на всички етапи на производството и разпространението.

Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ИМПЛАНТИ ШИНИ ПРИ ФРАКТУРИ

Ортопедична имплантируема система за лечение…

Ортопедична имплантируема система за лечение на фрактури на фалангите на пръстите на ръцете и ходилата.

Състои се от следните компоненти: - Ортопедична плака, представляваща права пластина с форма на правоъгълен паралепипед.

По продължение на пластината има овални динамично компресивни отвори за поставяне на ортопедични винтове.

Продуктът има дължина от 20 отвора (100mm). Ширината на тялото е 3.8мм. Дебелината на плаката е 0.9мм.

Разстоянието между отворите е 5мм. - Ортопедичен кортикален самонарязващ винт, представляващ цилиндрично тяло с резба, с дължина между 6 и 38мм.

Продуктът има стебло с външен диаметър от 1.0мм и глава с диаметър 3.0мм. Главата има шестоъгълно гнездо 1.5мм.

Стеблото е изцяло покрито с резба с диаметър 1.5мм. Всички части на системата са изработени от медицинска стомана 316L.

Тя се монтира в тялото с помощта на специални инструменти, които позволяват прецизно поставяне.

Продуктът се представя в нестерилна опакова. Маркиран е с номер и следователно е проследим на всички етапи на производството и разпространението.

Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ СТОМАНА ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ИМПЛАНТИ ШИНИ ПРИ ФРАКТУРИ

Ортопедична имплантируема система за лечение…

Ортопедична имплантируема система за лечение на фрактури на фалангите на пръстите на ръцете и ходилата.

Състои се от следните компоненти: - Ортопедична плака, представляващa права пластина с форма на правоъгълен паралепипед с изрезки от двете страни, позволяващи допълнително странично контуриране и скъсяване на плаката до нужната дължина.

По продължение на пластината има отвори за поставяне на ортопедични винтове. Продуктът е предназначен за използване при фрактури изискващи индивидуално моделиране на остеосинтезния материал във всички равнини.

Продуктът има дължина от 20 отвора (100мм). - Ортопедичен кортикален самонарязващ винт, представляващ цилиндрично тяло с резба, с дължина между 6 и 38мм.

Продуктът има стебло с външен диаметър от 1.0мм и глава с диаметър 3.0мм. Главата има шестоъгълно гнездо 1.5мм.

Стеблото е изцяло покрито с резба с диаметър 1.5мм. Всички части на системата са изработени от медицинска стомана 316L.

Тя се монтира в тялото с помощта на специални инструменти, които позволяват прецизно поставяне.

Продуктът се представя в нестерилна опакова. Маркиран е с номер и следователно е проследим на всички етапи на производството и разпространението.

Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ИМПЛАНТИ ШИНИ ПРИ ФРАКТУРИ

Продукт, представляващ цилиндрично канюлирано…

титан; винт; за медицинска употреба; импланти; при фрактури

Продукт, представляващ цилиндрично канюлирано тяло (стебло) с два вида резба (водеща и следваща), изработено от много твърда титаниева сплав, с дължина между 25 и 100 мм.

Главата има шестоъгълно гнездо 2.5 мм. Стеблото е частично покрито с резба в двата си края. Продуктът се монтира в тялото на пациента с помощта на специални инструменти и посредством направляваща игла, която се вмъква в канюлираното стебло и позволява прецизно поставяне през малък разрез и предварителен контрол чрез рентгеноскопия.

Продуктът съответства на стандартите на EC Certificate директива 93/42/EEC за медицински изделия, предназначени за използване в травматологичната хирургия при наместване на фрактури.

Представен е в нестерилна опакова. Маркиран е с номер и следователно е проследим на всички етапи на производството и разпространението.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ТИТАН ВИНТ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА ИМПЛАНТИ ПРИ ФРАКТУРИ