РАЗТВОРИ.

ROZTOKY 23 ΔΙΑΛΥΜΑ 7 SOLUTIONS 37 DISOLUCION 4 LIUOS 8 SOLUTION 95 OTOPINE 2 OLDAT 5 SOLUZIONI 9 TIRPALAI 2 ŠĶĪDUMI 2 OPLOSSINGEN 49 ROZTWORY 4 SOLUCAO 5 SOLUŢII 8 ROZTOKY 38 RAZTOPINE 39 LÖSNING 15

Продуктът е стерилен, непирогенен разтвор…

като течност; разтвори; поставени в опаковки; за медицинска употреба;…

Продуктът е стерилен, непирогенен разтвор на натриев хлорид (0,9 %), представен в контейнер за интравенозно вливане с еднократно приложение.

Прилага се за заместване на течност и електролит при хипохлоремична алкалоза, загуби на хлорид, краткосрочно заместване на вътрешносъдов обем, хипотонична дехидратация или изотонична дехидратация, запълващ разтвор за съвместими електролитни концентрати и медикаменти.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ РАЗТВОРИ ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА СТЕРИЛЕН НАТРИЕВ ХЛОРИД ЗА БОЛНИЧНА УПОТРЕБА ЗА ПАЦИЕНТИ ПРЕДСТАВЕНИ НА ДОЗИ

Натриев метилат (метоксид) - 30% разтвор…

Натриев метилат (метоксид) - 30% разтвор в метанол; Sodium methylate 30% solution in methanol /sodium methanolate 30% solution in methanol, sodium methoxide 30% solution in methanol/ формула: NaOCH3, CAS № 124-41-4 Бистра, безцветна и хигроскопична течност.

Използва се като катализатор в процеса на транс-естерификация и разпад на мастните триглицериди до глицерин и биодизел.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН РАЗТВОРИ КАТАЛИЗАТОРИ В РАЗТВОР