СМАРТ КАРТИ.

"SMART" KARTY 1 SMARTCARDS 1 SMART CARDS 35 TARJETA INTELIGENTE 18 ÄLYKORTTI 1 SMART CARD 5 SMART-KÁRTYÁK 4 SMART CARD 1 VIEDKARTES 14 KARTY SMART 4 CARTAO INTELIGENTE 2 SMARTCARD 3

Система за персонализация на карти, състояща…

Система за персонализация на карти, състояща се от следните елементи: - Автоматична машина за обработка на информацията, чиито монитор е изведен на външна конзола, а корпусът е поставен в един от останалите елементи; - Модул за запис и прочит на ванни върху/от магнитната писта на картата; - Ембосиращ модул за релефен печат; - Модул за индент печат; - Модул за лазерно гравиране; - Модул за полагане на холографски ламинат; - Модул за лепене на готовите карти върху форма /хартиен лист с напечатани данни - например информация за получателя и др./; - Модул за сгъване и поставяне в плик.

Картата - заготовка преминава последователно през всички модули, дори и случаите, когато някой от тях е дезактивиран.

В този случай дезактивираният модул не обработва преминаващата през него карта. Служи за издаване на банкови карти, карти за идентификация и др.

Тарифното класиране се отнася за цялата система от модули, представена във вида, в който е описана по-горе.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СМАРТ КАРТИ ЗА ПЕЧАТАНЕ