С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ.

Предвид предоставеното описание в искане…

Предвид предоставеното описание в искане за ОТИ с рег. индекс 26ЕЕ/51 от 19.07.2010г. заведено в базата данни за администриране на ОТИ - EBTI-3 с рег. № APBG/2010/000075 и предвид приложените към него технически документи и мостра на изделието, стоката представлява: Електрически апарат в метално тяло с артикулен номер 52291 и с търговско наименование „air compressor”.

Апаратът се състои основно от електродвигател и помпа и служи за помпане на гуми на леки автомобили.

Изделието няма резервоар и регулатор на налягането (предпазен клапан, пневматичен изключвател на задвижването), няма смазване, поради което се налага на всеки 5-8 минути работа да се изключва.

Не е оборудвано с колесар и няма приспособление за пръскане и почистване и следователно не се използва за задвижване на пневматични инструменти или за боядисване.

Работи с напрежение от 12-14V, като се захранва от запалката на автомобила. Размерите му са подходящи за ръчно пренасяне.

Максималното работното налягане на апарата е 150 PSI (10 bar) , а дебита му е 35 l/min (2.1 куб. м. / ч).

Вградената в него помпа е с възвратно-постъпателен принцип на работа, като буталото й се задвижва от електромотор с работно напрежение 12 V и номинален ток 14А.

Това ОТИ заменя ОТИ BG/2010/000067.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОРТАТИВЕН В КОРПУС/КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР

Предвид предоставеното описание в искане…

портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; манометри;…

Предвид предоставеното описание в искане за ОТИ с рег. индекс 26ЕЕ/52 от 19.07.2010 г. заведено в базата данни за администриране на ОТИ - EBTI-3 с рег. № APBG/2010/000076 и предвид приложените към него технически документи и мостра на изделието, стоката представлява: Електрически апарат в метално тяло с артикулен номер 728530 и с търговско наименование „мини компресор”.

Апаратът се състои основно от електродвигател и помпа и служи за помпане на гуми на леки автомобили.

Изделието няма резервоар и регулатор на налягането (предпазен клапан, пневматичен изключвател на задвижването), няма смазване, поради което се налага на всеки 5-8 минути работа да се изключва.

Не е оборудвано с колесар и няма приспособление за пръскане и почистване и следователно не се използва за задвижване на пневматични инструменти или за боядисване.

Работи с ток от 12V, като се захранва от запалката на автомобила). Размерите му са подходящи за ръчно пренасяне.

Максималното работното налягане на апарата е 250 PSI (18 bar), а дебита му е 0.9 l/min (0.054 m3/h).

Вградената в него помпа е с възвратно-постъпателен принцип на работа, като буталото й се задвижва от електромотор с работно напрежение 12 V и номинален ток 14 А.

Това ОТИ заменя ОТИ BG/2010/000068.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОРТАТИВЕН В КОРПУС/КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ МАНОМЕТРИ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР

Предвид предоставеното описание в искане…

портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; въздушен…портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; въздушен…портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; въздушен…

Предвид предоставеното описание в искане за ОТИ с рег. индекс 26ЕЕ/50 от 19.07.2010г. заведено в базата данни за администриране на ОТИ - EBTI-3 с рег. № APBG/2010/000074 и предвид приложените към него технически документи и мостра на изделието, стоката представлява: Електрически апарат в пластмасово тяло с артикулен номер 33861 и с търговско наименование „мини компресор”.

Апаратът се състои основно от електродвигател и бутало, задвижвано от двигателя, което директно засмуква въздуха.

Има вградена работна лампа за работа при външни условия. Основното приложение на устройството е да служи за помпане на гуми на леки автомобили и на надуваеми играчки.

Изделието няма резервоар и регулатор на налягането (предпазен клапан, пневматичен изключвател на задвижването), няма смазване, поради което се налага на всеки 5-8 минути работа да се изключва.

Не е оборудвано с колесар и няма приспособление за пръскане и почистване, не се използва за задвижване на пневматични инструменти или за боядисване.

Работи с ток от 12V, като се захранва от запалката на автомобила. Размерите му са подходящи за ръчно пренасяне.

Максималното работното налягане на апарата е 250 PSI (18 bar) , а дебитът му е 0,9 l/min (0,054 куб. м / ч).

Вградената в него помпа е с възвратно-постъпателен принцип на работа, като буталото й се задвижва от електромотор с работно напрежение 12 V и номинален ток 14А.

Това ОТИ заменя ОТИ BG/2010/000066.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОРТАТИВЕН В КОРПУС/КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР

Предвид предоставеното описание в искане…

портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; манометри;…портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; манометри;…

Предвид предоставеното описание в искане за ОТИ с рег. индекс 26ЕЕ/48 от 19.07.2010г. заведено в базата данни за администриране на ОТИ - EBTI-3 с рег. № APBG/2010/000072 и предвид приложените към него технически документи и мостра на изделието, стоката представлява: Електрически апарат в пластмасово тяло с артикулен номер 72853 и с търговско наименование „мини компресор”.

Апаратът се състои основно от електродвигател и бутало, задвижвано от двигателя, което директно засмуква въздуха.

Устройството служи за помпане на гуми на леки автомобили и на надуваеми играчки. Изделието няма резервоар и регулатор на налягането (предпазен клапан, пневматичен изключвател на задвижването), няма смазване, поради което се налага на всеки 5-8 минути работа да се изключва.

Не е оборудвано с колесар и няма приспособление за пръскане и почистване, не се използва за задвижване на пневматични инструменти или за боядисване.

Работи с ток от 12V, като се захранва от запалката на автомобила. Размерите му са подходящи за ръчно пренасяне.

Максималното работното налягане на апарата е 250 PSI (18 bar) , а дебита му е 0,9 l/min (0,054 куб. м / ч).

Вградената в него помпа е с възвратно-постъпателен принцип на работа, като буталото й се задвижва от електромотор с работно напрежение 12 V и номинален ток 14А.

Това ОТИ заменя ОТИ BG/2010/000064

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОРТАТИВЕН В КОРПУС/КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ МАНОМЕТРИ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР

Предвид предоставеното описание в искане…

портативен; в метални кутии; с електрически двигател; манометри;…портативен; в метални кутии; с електрически двигател; манометри;…портативен; в метални кутии; с електрически двигател; манометри;…

Предвид предоставеното описание в искане за ОТИ с рег. индекс 26ЕЕ/49 от 19.07.2010г. заведено в базата данни за администриране на ОТИ - EBTI-3 с рег. № APBG/2010/000073 и предвид приложените към него технически документи и мостра на изделието, стоката представлява: Електрически апарат в метално тяло с артикулен номер 52335 и с търговско наименование „мини компресор”.

Апаратът се състои основно от електродвигател и помпа и служи за помпане на гуми на леки автомобили.

Изделието няма резервоар и регулатор на налягането (предпазен клапан, пневматичен изключвател на задвижването), няма смазване, поради което се налага на всеки 5-8 минути работа да се изключва.

Не е оборудвано с колесар и няма приспособление за пръскане и почистване и следователно не се използва за задвижване на пневматични инструменти или за боядисване.

Работи с ток от 12V, като се захранва от запалката на автомобила. Размерите му са подходящи за ръчно пренасяне.

Максималното работното налягане на апарата е 150 PSI (10 bar), а дебита му е 27 l/min (1.62 куб. м/ч).

Вградената в него помпа е с възвратно-постъпателен принцип на работа, като буталото й се задвижва от електромотор с работно напрежение 12 V и номинален ток 14А.

Това ОТИ заменя ОТИ BG/2010/000065.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОРТАТИВЕН В МЕТАЛНИ КУТИИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ МАНОМЕТРИ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР

Предвид предоставеното описание в искане…

Предвид предоставеното описание в искане за ОТИ с рег. индекс 26ЕЕ/53 от 19.07.2010г. заведено в базата данни за администриране на ОТИ - EBTI-3 с рег. № APBG/2010/000077 и предвид приложените към него технически документи и мостра на изделието, стоката представлява: Електрически апарат в метално тяло с артикулен номер 52326 и с търговско наименование „мини компресор”.

Апаратът се състои основно от електродвигател и помпа и служи за помпане на гуми на леки автомобили.

Изделието няма резервоар и регулатор на налягането (предпазен клапан, пневматичен изключвател на задвижването), няма смазване, поради което се налага на всеки 5-8 минути работа да се изключва.

Не е оборудвано с колесар и няма приспособление за пръскане и почистване и следователно не се използва за задвижване на пневматични инструменти или за боядисване.

Работи с ток от 12V, като се захранва от запалката на автомобила. Размерите му са подходящи за ръчно пренасяне.

Максималното работното налягане на апарата е 140 PSI (9.6 bar) , а дебита му е 35 l/min (2.4 куб. м / ч).

Вградената в него помпа е с възвратно-постъпателен принцип на работа, като буталото й се задвижва от електромотор с работно напрежение 12 V и номинален ток 14А.

Това ОТИ заменя ОТИ BG/2010/000069.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОРТАТИВЕН В КОРПУС/КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ МАНОМЕТРИ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР

Въздушен компресор (компресорна помпа) с…

портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; манометри;…портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; манометри;…

Въздушен компресор (компресорна помпа) с артикулен номер 728530, състоящ се от пластмасов оребрен корпус, бутало, директно засмукващо въздуха и задвижвано от електромотор с работно напрежение 12V, манометър, маркуч, които завършва със стандартен адаптор (има допълнителни три адаптора за помпане), захранващ кабел с накрайник за включване към запалка на автомобил.

Помпата няма резервоар за събиране на нагнетения въздух, не е оборудвана с колесар и няма приспособление за пръскане и почистване.

Размерите й са подходящи за ръчно пренасяне, максималното й работното налягане е 250 PSI (18 bar) , а дебита й е 0,9l/min (0.054m3/h).

Продуктът е с търговско наименование „MINI AIR COMPRESSOR 250PSI” . Основното му приложение е за помпане на гуми за автомобили, велосипеди и надуваеми играчки.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОРТАТИВЕН В КОРПУС/КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ МАНОМЕТРИ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР

Въздушен компресор (компресорна помпа) с…

портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; манометри;…портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; манометри;…портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; манометри;…

Въздушен компресор (компресорна помпа) с артикулен номер 52291, състоящ се от метален корпус с пластмасови капаци, дръжка, бутало, директно засмукващо въздуха и задвижвано от електромотор с работно напрежение 12 – 13,5V и номинален ток 14А, манометър, маркуч, които завършва със стандартен адаптор (има допълнителни три адаптора за помпане), захранващ кабел с накрайник за включване към запалка на автомобил.

Помпата няма резервоар за събиране на нагнетения въздух, не е оборудвана с колесар и няма приспособление за пръскане и почистване.

Размерите й са подходящи за ръчно пренасяне, максималното й работното налягане е 150 PSI (10 bar) , а дебита й е 35l/min (2.1m3/h).

Продуктът е с търговско наименование „AIR COMPRESSOR” . Основното му приложение е за помпане на гуми за автомобили, велосипеди и надуваеми играчки.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОРТАТИВЕН В КОРПУС/КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ МАНОМЕТРИ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР

Въздушен компресор (компресорна помпа) с…

Въздушен компресор (компресорна помпа) с артикулен номер 72853, състоящ се от пластмасов оребрен корпус, бутало, директно засмукващо въздуха и задвижвано от електромотор с работно напрежение 12V, манометър, маркуч, които завършва със стандартен адаптор (има допълнителни три адаптора за помпане) и захранващ кабел с накрайник за включване към запалка на автомобил.

Помпата няма резервоар за събиране на нагнетения въздух, не е оборудвана с колесар и няма приспособление за пръскане и почистване.

Размерите й са подходящи за ръчно пренасяне, максималното й работното налягане е 250 PSI (18 bar), а дебита й е 0,9l/min (0,054m3/h).

Продуктът е с търговско наименование „MINI AIR COMPRESSOR 250” . Основното му приложение е за помпане на гуми за автомобили, велосипеди и надуваеми играчки.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОРТАТИВЕН В КОРПУС/КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ МАНОМЕТРИ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР

Въздушен компресор (компресорна помпа) с…

портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; манометри;…портативен; в корпус/кутия; с електрически двигател; манометри;…

Въздушен компресор (компресорна помпа) с артикулен номер 52326, състоящ се от метален корпус с пластмасови капаци, дръжка, бутало, директно засмукващо въздуха и задвижвано от електромотор с работно напрежение 12 – 14V и номинален ток 14А, манометър, маркуч, които завършва със стандартен адаптор (има допълнителни три адаптора за помпане), захранващ кабел с накрайник за включване към запалка на автомобил.

Помпата няма резервоар за събиране на нагнетения въздух, не е оборудвана с колесар и няма приспособление за пръскане и почистване.

Размерите й са подходящи за ръчно пренасяне, максималното й работното налягане е 140 PSI (9.6 bar) , а дебита й е 35l/min (2.4m3/h).

Продуктът е с търговско наименование „AIR COMPRESSOR” . Основното му приложение е за помпане на гуми за автомобили, велосипеди и надуваеми играчки.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОРТАТИВЕН В КОРПУС/КУТИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ МАНОМЕТРИ ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР