ТЕЖКИ МАСЛА.

TĚŽKÉ OLEJE 29 SCHWERÖL 75 ΕΛΑΙΑ ΒΑΡΙΑ 5 HEAVY OILS 14 ACEITE PESADO 4 RASKASÖLJY 8 HUILES LOURDES 23 TEŠKA ULJA 3 NEHÉZPÁRLATOK 6 OLI PESANTI 4 SUNKIOSIOS ALYVOS 1 SMAGĀS EĻĻAS 11 ZWARE OLIËN 5 OLEJE CIĘŻKIE 29 OLEO PESADO 3 TEŽKA OLJA 24

Стоката е прозрачна, безцветна, маслообразна…

Стоката е прозрачна, безцветна, маслообразна течност без мирис. Представлява минерално масло – бяло масло, съдържащо само парафинови и нафтенови въглеводороди.

Няма присъствие на ароматни въглеводороди, добавки, в т.ч. и биодизел. Продуктът се използва върху неасвалтирани и небетонирани пътни настилки, по които има трафик, с цел контрол на запрашаването.

Стоката е представена в бидони.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ БЕЗЦВЕТЕН ВЪГЛЕВОДОРОДИ НЕФТЕНИ МАСЛА ТЕЖКИ МАСЛА