ТЕКСТУРИРАН.

TEXTUROVANÉ (TVAROVANÉ) 2 TEXTURIERT 608 ΥΦΑΝΤΟΣ 3 TEXTURED 20 TEXTURADO 3 TEKSTUROITU 7 TEXTURÉ, ABSTRAIT 24 TEKSTURIRAN 3 TESTURIZZATO 24 GETEXTUREERD 20 TEKSTUROWANY (UPOSTACIOWANY) 18 TEXTURIZADO 1 TEXTURAT 7 TEXTUROVANÉ 1 TEKSTURIRAN 4 TEXTURERAD 1

Съгласно данните предоставени от Молителя,…

Съгласно данните предоставени от Молителя, стоката представлява втвърдена мазнина (от вида, наричан „shortening”), получена от рафинирано, избелено и дезодорирано палмово масло и неговите фракции (палмов олеин и палмов стеарин).

Продуктът е преминал обработка за текстуриране и не е химически модифициран. Предназначена е за хранително-вкусовата промишленост и е представен в кашони от 15 кг. и 20 кг.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ТЕКСТУРИРАН ПАЛМОВО МАСЛО ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ РАФИНИРАН, ПРЕЧИСТЕН

Стоката е мазнина с бледожълт цвят, в твърдо…

Стоката е мазнина с бледожълт цвят, в твърдо агрегатно състояние при стайна температура, с гладка кремообразна текстура.

Представлява рафинирана палмова мазнина, която не е химически модифицирана и е преминала през обработка за текстуриране (мазнината е от вида, наричан „shortening”).

Предназначена е за хранителната промишленост.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: РАСТИТЕЛНО МАСЛО ТЕКСТУРИРАН ПАЛМОВО МАСЛО ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ РАФИНИРАН, ПРЕЧИСТЕН