USB (УНИВЕРСАЛЕН СЕРИЕН ИНТЕРФЕЙС).

USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) 126 USB (BUS SERIE UNIVERSAL) 2 USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) 6 USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) 9 USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) 1 USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) 1 USB (UNIVERSELE SERIELE BUS) 60 USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) 11 USB (UNIVERSALNO SERIJSKO VODILO) 2 USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) 3

Оптичен диск за четящи системи чрез сноп…

Оптичен диск за четящи системи чрез сноп лазерни лъчи (CD-ROM) със записан специализиран CAD софтуер.

Софтуерът се използва в шевната промишленост за създаване на кройки, градиране на размери на основната кройка, създаване на чертежи.

CAD софтуерът може да се използва за работа с дигитайзер, плотер и друга техника, работеща с CAD система.

Оптичният диск е представен съвместно в обща пластмасова кутия с два броя USB устройства с „ключ“ – кодирана информация, която разкодира софтуера записан на оптичния диск (така наречените dongles).

Характерът на комплекта се определя от оптичния носител, върху който е записан софтуера.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СТОКИ ПРЕДСТАВЕНИ В КОМПЛЕКТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ CD-ROM ЗАПАМЕТ. ЕДИНИЦИ ПАМЕТИ СОФТУЕР USB (УНИВЕРСАЛЕН СЕРИЕН ИНТЕРФЕЙС)