Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis).

  • - - - 0301941000 80: Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)
  • - - - 0301949000 80: Тихоокеански червен тон (Thunnus orientalis)