Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.).

Боб, цели, зелени на цвят зърна, сух, без…

Боб, цели, зелени на цвят зърна, сух, без шушулки, от вида Vigna radiata. Бобът е представен в опаковки по 25 kg.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура на ЕС (КН), Обяснителни бележки към Хармонизираната система за позиция 0713 "Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени".

Номер на:
BGBG/2016/000205.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2019-11-13.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО ЗЕЛЕНЧУК СУРОВ ЗЕЛЕН БОБОВО РАСТЕНИЕ